CHINH PHỤ NGM
C An Hưng phỏng dịch

Tiếng Ht Tng Chinh
Giọng Đọc: Trần Lệ Thủy1 TIẾNG HT TNG CHINH

Nổi cơn gi bụi một thời
Khiến hồng nhan nếm vị đời gian trun
Trời cao xanh biết hay chăng
4. Bỗng dưng thế sự xoay vần, v đu
Trống Trng thnh, bng Nguyệt chao
Lửa đi bừng chiếu my cao Cam Tuyền
Qun vương n kiếm ngay đm
8. Canh khuya vời tướng, hịch truyền điểm binh
Ba trăm năm hưởng thi bnh
V quan nay khoc ln mnh chiến y
Sứ trời sớm giục ra đi
12. Non sng đ gọi, s g tnh ring
Ngang lưng đầy đủ cung tn
Vợ con bịn rịn tiễn bn cạnh đường
Cờ bay, sầu phủ ải quan
16. La nh trống thc, on lan khu phng
Chia nhau nỗi on hờn chung
Mối sầu ngậm nghẹn trong lng m thi

C An Hưng phỏng dịch.
Nguyễn Đức Ln, Cao B Vũ
Phạm Thi v Nguyễn Quốc Đoan gp chữ.

Phn đoạn theo GS Vn Bnh TnThất Lương
Tn cc đoạn do Cao B Vũ, Nguyễn Đức Ln & C An Hưng đặt.


Home