TRANH "THƠ TÂN HÌNH THỨC"

Nguyễn Đại Giang

 

 
 

 

 

 

mm

 

Nguyễn Đại Giang
Tựa đề: “Thơ Tân Hình Thức”.
Acrylic - 73x72 cm - 2012
Trước hết đây là một bức tranh đẹp. Bức tranh được vẽ theo trường phái Upsidedownism, nhìn cuộc đời từ bên trong, thể hiện bi kịch và nghịch lý của mỗi kiếp người. Thơ tân hình thức được nhìn như sự kết hợp giữa cái đẹp của cổ điển và cái mới của hiện đại, tạo thành một thứ tân phong cách, tân kinh điển.

 

    

Last modified on 09/17/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.