TRANH "THƠ TÂN HÌNH THỨC"

Lê Thánh Thư

 

 
 

 

 

 

mm

 

Lê Thánh Thư
Tựa đề: “Người nối người”, 2012, sơn dầu & acylic, 65cm x 54cm. Hứng khởi từ phong cách thơ tân hình thức, đưa thơ đến mọi con người, đến đám đông., và thơ không còn độc quyền của một tầng lớp xã hội nào.

 

    

Last modified on 09/17/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.