TRANH "THƠ TÂN HÌNH THỨC"

Aden Marin

 

 
 

 

 

 

mm

 

Alden Marin
Tựa đề: “Dọc Theo Cuộc Hành Trình Này”.
Joseph Ford, “Thượng đế chơi xúc sắc với thế giới, nhưng là con xúc sắc đã được gài vào.” Bức tranh là những con xúc sắc được lập đi lập lại thành nhịp điệu phi tuyến tính, hiệu ứng cánh bướm trong hỗn mang, một yếu tố chủ yếu trong thơ tân hình thức Việt.

 

    

Last modified on 09/17/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.