NHẠC "THƠ TÂN HÌNH THỨC"

Thơ: Khế Iêm
Nhạc: Hà Nguyên Du

 

 
 

 

 

 

mm

Lời Nhạc: Ly Cà Phê Buổi Sáng / Thơ Khế Iêm
Ca sĩ: Quốc Duy

mm