NHẠC "THƠ TÂN HÌNH THỨC"

Thơ: Biển Bắc
Nhạc: Hà Nguyên Du

 

 
 

 

 

mm

Lời Nhạc: Bên Kia Là Ngày / Thơ Biển Bắc
Ca sĩ Lệ Thu

mm

_________________________________________

 

mm

 

Lời Nhạc: Thúy Liên Khúc - Người Xa / Thơ Biển Bắc
Ca sĩ: Diệu Hiền

mm