NHẠC & TRANH
"THƠ TÂN HÌNH THỨC"

 

 

mm

 

Thật bất ngờ khi chúng tôi được các họa sĩ, nhạc sĩ vẽ và phổ nhạc “Thơ Tân Hình Thức”. Đây là một khởi đầu đáng khích lệ đối với những nhà thơ tân hình thức. Chúng tôi hy vọng sẽ còn được sự tiếp tay của những họa sĩ và nhạc sĩ khác. Dĩ nhiên, đa số những họa sĩ và nhạc sĩ còn ít người biết về thơ tân hình thức, vì thế chúng tôi mong những nhà thơ tân hình thức giới thiệu và vận động họ tham gia vào trào lưu mới mẻ và rộng lớn này.

Một gợi ý: Thơ tân hình thức chủ về tính truyện, nên chúng tôi cần những lọai tranh kể (Narrative Painting), và những bản nhạc kể theo các thể lọai như Jazz, Rap, Hihop … Trong tác phẩm kỳ này, chúng tôi nhận thấy có bức tranh Người Nối Người của họa sĩ Lê Thánh Thư, có thể coi như một lọai tranh kể, và bản nhạc Thúy Liên Khúc Người Xa của nhạc sĩ Hà Nguyên Du, thể thể lọai Jazz, rất thích hợp với thơ tân hình thức.

Như vậy, khi nhiều họa sĩ và nhạc sĩ tham gia vào việc vẽ tranh và phổ thơ tân hình thức, sẽ tạo nên một sự đổi mới trong hội họa và âm nhạc Việt nam. Điều này tùy thuộc vào chính những nhà thơ tân hình thức, phải có những bài thơ hay để tạo sự hứng khởi và mời gọi những họa sĩ và nhạc sĩ Việt nam tham gia sáng tác.

 

 

 

 

 

 

 

   
  ©2006 thotanhinhthuc.org. All rights reserved.