WINTER EVENING IN TEXAS

Frederick Turner
________________________

CHIỀU ĐÔNG Ở TEXAS

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

WINTER EVENING IN TEXAS

On a field of velvet night
Float a sheet of violet glass;
Light that glass with rosy light
From beneath, like bronze or brass;
Carelessly then let a drop
From the white-hot pot of Being
Splash upon this tabletop
Brighter than the power of seeing;
Let it form a crescent moon
With a spilt point, for a star;
Then set crimson flames to swoon
Where the darkened woodlands are.

 

CHIỀU ĐÔNG Ở TEXAS

Trong cõi mênh mông của đêm nhung
Bồng bềnh một chân trời tím;
Ánh sáng chiếu màu hồng đậm
Từ bên dưới, như đồng hay đồng thau;
Cẩn thận không thì một giọt
Từ cái bình rất nóng của Sự Sống
Văng lên khoang trời này
Chói sáng hơn năng lực của thị giác;
Hãy để nó hình thành con trăng lưỡi liềm
Với một điểm loang thành một vì sao;
Rồi cho màu lửa sẫm lung linh
Trong những khu rừng cây tối.

    

________

Biography
________

 

 


Last modified on 10/03/2010 - 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC