NORTH SEA STORM

Frederick Turner
________________________

BÃO BIỂN BẮC

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

North Sea Storm
Zuidzande, Zeeland, August 1993

For Marleen van Cauwelaert

The wind that blows across the polders blows
The end of one age, the birth of another.
Turn of the century weather.
It blusters by the eaves and throws
A scarred branch at the chimney-stack
Over and over.

We hear it in the attic bedroom, twitch and crack,
Secret, invisible, speaking of the sea.
The mourning doves take shelter in the lee.
Over and over they repeat the track:
It's too true, Tookturoo,
It's too true, Tookturoo.

My friends and I are plotting the next century.
The wind that blows across the polders blows
A branch of ripened pears across the sky;
Hesitates, rises, swings across and falls.
The overloaded apple-tree
Can only jerk and shake.
In all this dreadful pother
Something must surely fall and die;
Something must surely come to be.
The storm is whining at the walls.

The grasses on the dyke are all bowed one way.
The little orchard glows
With green, with green beneath the cold grey sky.
It's too true, Tookturoo.
Something is stretching itself awake.
The wind that blows the northern sea
Will blow us all away.
The wind that blows across the polders blows
Day into night, night into day.
It's too true, Tookturoo.
It's too true, Tookturoo.

 

 

Bão Biển Bắc
Zuidzande, Zeeland, Tháng 8-1993

Gửi Marleen van Cauwelaert

Gió ở những doi đất lấn ra biển thổi
Sự chấm dứt một thời, khởi sinh một thời khác.
Thời tiết đầu thế kỷ.
Đập ầm ầm qua mái hiên và quật ngã
Một cành cây sẹo ở dãy ống khói
Nhiều lần.

Chúng tôi nghe tiếng giật và răng rắc từ trong buồng ngủ trên gác xép
Bí mật, vô hình, tiếng nói của biển cả.
Những con chim bồ câu đen tìm trú ẩn ở nơi khuất gió.
Lập đi lập lại chuỗi âm thanh:
Quá thật đi, Cúc cù cu.
Quá thật đi, Cúc cù cu.

Những ngừơi bạn của tôi và tôi đang phác họa thế kỷ tới.
Gió ở những doi đất lấn ra biển thổi
Một cành đầy lê chín bắt ngang bầu trời
Do dự, hất cao, đong đưa qua lại rồi rơi xuống.
Cây táo quá tải
Chỉ có thể co giật và lắc mạnh
Trong tiếng ầm ầm kinh hồn
Cái gì đó chắc phải rơi rụng và chết;
Cái gì đó chắc phải đến lúc như thế.
Cơn bão đang gầm rú bên tường nhà.

Cỏ trên con đê rạp về một hướng
Vườn trái cây đỏ rực
Với màu xanh lục, xanh lục dưới màu trời xám lạnh.
Quá thật đi, Cúc cù cu.
Một cái gì đó vươn vai thức dậy.
Gió thổi biển bắc
Sẽ thổi tất cả chúng ta đi
Gió ở những doi đất lấn ra biển thổi
Ngày vào đêm, đêm vào ngày.
Quá thật đi, Cúc cù cu.
Quá thật đi, Cúc cù cu.

    

 

________

Biography
________

 

 


Last modified on 11/08/2010 - 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC