THE KITE

Frederick Turner
________________________

CÁNH DIỀU

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

 

THE KITE

As if a little girl had come to you
Asking for help to fly her birthday kite,
And you stretched out the silk, set the struts true,
So the device was feathery, strung, and tight;

And on a hillside blown with the spring light,
It lifted from her hands into the blue,
And tugged so fiercely that you gave it flight
And up it went, wind-drawn (as if you knew
The whole skill of the kitemasters that flew
Those painted Chinese kites designed to fight
Before an emperor and his retinue);

Such is the book that I would want to write,
Whose power could haul a mile of line into
The dark purple, and strangely out of sight.

 

 

CÁNH DIỀU

Như thể một bé gái đến cầu xin
Bạn giúp thả cánh diều nhân ngày sinh
Nhật và thế là bạn căng lụa, làm
Khung sao cho chuẩn để con diều nhẹ
Tênh, rồi nối dây, và buộc chặt đấy;

Ánh sáng mùa xuân thổi trên sườn đồi,
Và từ bàn tay cô bé cánh diều
Hướng lên trời xanh, và giật mạnh, nhờ  
Bạn cánh diều no gió bay mãi, bay
Mãi (như thể bạn biết, tài nghệ toàn
Bộ của những bậc thầy trung hoa, thả
Những cánh diều được trang trí, thiết kế,
Tranh đua trước hoàng đế và triều thần.)

Đó là cuốn sách tôi muốn viết về
Quyền lực của ai đó có thể kéo
Một Sợi dây xa tắp vào vùng tím
Than, ngoài tầm nhìn, một cách kỳ lạ.

 

 

    

________

Biography
________

 

 


Last modified on 10/03/2010 - 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC