.COM

Frederick Turner
________________________

.COM

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 
The merce in commerce is a hidden god.
Mercury flows through fiber-optic nerves
Billions of floating points in every second:
The market breaks and rallies, shrinks and swerves,
Its operations complex, rich, and fecund,
Its dark thought unimaginably odd.
There he is, youthful, in his petasus,
Sandalled with wings, golden, light-spirited,
And in his hand the snaked caduceus,
Wherewith he joins the living and the dead.
 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 01/30/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 
Merce trong từ commerce, thương mại, là một vị thần giấu mặt.
Thần Mercury [*] chảy qua những dây thần kinh bằng sợi quang
Hàng tỉ chấm trôi nổi từng giây:
Thị trường đổ sụp rồi phục hồi, co cụm rồi thình lình đổi hướng,
Những vận hành của nó là phức tạp, phong phú, và màu mỡ,
Tư duy tối ám của nó kì quặc không thể tưởng.
Đây, thần Mercury, trẻ trung, đội nón rộng vành,
Mang dép nhẹ có cánh, vàng rực, tinh thần khinh khoát,
Và trong tay thần là cây gậy có cánh với hai con rắn quấn quanh,
Cây gậy thần dùng để nối kết người sống với kẻ đã chết [**].

 

Chú thích

[*] Mercury, theo truyền thuyết La Mã, là vị thần
trông coi việc kinh doanh, lợi nhuận, thương mại
(còn trong truyền thuyết Hi Lạp, những việc này được
giao cho thần Hermes). Từ ‘mercury’ có gốc la-tinh
merx, có nghĩa là ‘merchandise’ (hàng hóa).
Những từ như ‘mercury’ (thủy ngân,
kim loại nặng dạng lỏng dễ ‘tuôn chảy, trơn trượt’),
‘mercurial’ (linh lợi, nhanh trí), có nguồn gốc là tính
nhanh nhạy của những chuyến bay của thần Mercury
từ nơi này tới nơi khác. Những vật dụng của thần
đều là có cánh: nón rộng vành, dép nhẹ, và gậy.

[**]: Thần Mercury (cũng như thần Hermes)
psychopomp (người hướng dẫn linh hồn): thần
có nhiệm vụ hộ tống những người vừa qua đời để họ
có được cuộc hành trình an toàn tới kiếp sau.