PAUL HENRY

 

 
 

 

 

 

mm


Paul Henry is one of Wales’s leading poets. Described by the late U.A. Fanthorpe as “a poet’s poet” who combines “a sense of the music of words with an endlessly inventive imagination”, he came to poetry through songwriting. His work has been widely anthologised and regularly appears in journals as diverse as New Welsh Review and The TLS.  Mari d’Ingrid, a translation of his fifth collection, Ingrid’s Husband, recently appeared from L’Harmattan and  The Brittle Sea, New & Selected Poems has just been published by Seren. Henry has read at festivals in the UK, Europe, the USA and in India.

A Fellow of the Welsh Academy and popular Creative Writing tutor, he ran the Ledbury Festival’s Poetry Cafe at Hereford’s Courtyard theatre and is a regular tutor at Ty Newydd, Wales’s national writers’ centre. He occasionally teaches Creative Writing at the University of Glamorgan and has edited Poetry Wales. He recently presented  the Inspired series of arts programmes for BBC Radio Wales and also Do Not Expect Applause, his programme on the Scottish poet W.S. Graham, for BBC Radio 3.

___________________________________________________
 

Paul Henry là một trong những nhà thơ hàng đầu xứ Wales. Được cố thi sĩ Ursula Askham Fanthorpe diễn tả như “một nhà thơ của nhà thơ”, kết hợp “cảm xúc nhạc của những con chữ với sự tưởng tượng sáng tạo không ngừng nghỉ”, ông đến với thơ qua việc viết lời ca. Tác phẩm của ông được tuyển tập rộng rãi và xuất hiện thường xuyên trên các tờ báo thơ đa dạng như New Welsh ReviewThe TLS.  Mari d’Ingrid, bản dịch tuyển tập thứ 5 của ông,  Ingrid’s Husband, mới xuất hiện trên L’HarmattanThe Brittle Sea, New & Selected Poems được xuất bản bởi Seren. Henry đã đọc thơ tại các liên hoan ở Anh, Mỹ, và Ấn độ.

Ông là thành viên của Viện Hàn lâm Welsh và là một nhà phụ giảng nổi tiếng trong các lớp Viết văn, phụ trách Ledbury Festival’s Poetry Cafe ở nhà hát Hereford’s Courtyard và là người phụ giảng ở Ty Newydd, trung tâm những nhà văn của Wales. Ông thỉnh thỏang dạy ở lớp Viết văn của Đại học Glamorgan và đã biên tập Poetry Wales. Mới đây ông phụ trách chương trình Inspired nhiều kỳ về nghệ thuật cho đài BBC Wales và Do Not Expect Applause, chương trình của ông về nhà thơ Tô Cách Lan W.S. Graham, cho đài BBC 3.

 

 

 

Last modified on 11/22/2007 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC