FREDERICK FEIRSTEIN

Biographical Note

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

Frederick Feirstein is a playwright with a dozen New York productions. His first play SIMON AND THE SHOESHINE BOY was first produced at the Chelsea Theater Center. His second play THE FAMILY CIRCLE, was first produced at the Provincetown Playhouse (New York), and subsequently published in the Modern Classics Series in London (Davis-Poynter/Harper Collins). He has written the book and lyrics for three musical dramas: THE CHILDREN ’ S REVOLT, (which he directed starring Willem Dafoe), MASQUERADE which won an Audrey Wood Playwriting Award, and HEROISM (music by William Harper) first staged at the Raw Space (New York) by Chicago’s ARTCO in 2001.

He also writes film and television. He wrote TWO FOR ONE and STREET MUSIC for David Da Silva films (FAME), G.I. DIARY for CBS, SATURDAY NIGHT LIVE with Philip Magdaleny, and daytime with Doris Frankel and Doug Marland.

Frederick Feirstein has had eight books of poetry published. His first, SURVIVORS, was selected as one of the two Outstanding Books of the year by the American Library Association. His second MANHATTAN CARNIVAL: A DRAMATIC MONOLOGUE was a Pulitzer Prize finalist and performed on stage in New York, Cambridge, and Los Angeles. His fourth and sixth books, FAMILY HISTORY, and ENDING THE TWENTIETH CENTURY won the QUARTERLY REVIEW OF LITERATURE ’ S international prizes. His fifth, CITY LIFE, was a Pulitzer nominee. His seventh NEW AND SELECTED POEMS, was published in 1998. His eighth FALLOUT was published in 2009.

Among his literary awards are a Guggenheim Fellowship in Poetry, the Poetry Society of America’s John Masefield Award, England’s Arvon Prize for Poetry, and the Rockefeller Foundation’s OADR Award For Playwriting.

He was co-founder of the Expansive Poetry movement and originated the Barnes & Noble reading series. His biography is in the Dictionary of Literary Biography and his autobiography In the Contemporary Authors Autobiography Series.

_______________________________________________________

 

Frederick Feirstein là kịch tác gia, đã có cả mươi mười hai vở được diễn ở New York. Vở kịch đầu tiên của ông, SIMON AND THE SHOESHINE BOY (Simon Và Cậu Bé Đánh Giày) được dàn dựng lần đầu tại Trung Tâm Kịch Nghệ Chelsea. Vở thứ hai của ông, THE FAMILY CIRCLE (Trong Vòng Gia Đình) được dàn dựng lần đầu tại Provincetown Playhouse (New York), và sau đó được ấn hành trong loạt sách Modern Classics Series ở Luân-đôn (nhà xuất bản Davis-Poynter/Harper Collins). Ông còn viết lời thoại và lời nhạc cho ba vở nhạc kịch: THE CHILDREN’S REVOLT (Sự Nổi Loạn Của Những Đứa Trẻ) trong đó ông là đạo diễn và vai chính được trao cho Willem Dafoe, MASQUERADE (Dạ Hội Hóa Trang), là vở đoạt giải Audrey Wood Playwriting Award, và vở HEROISM (Anh Hùng Tính), nhạc của William Harper, được đưa lên sân khấu lần đầu tại Raw Space (New York) bởi Chicago’s ARTCO năm 2001.

Ông cũng viết kịch bản phim và truyền hình. Ông đã viết TWO FOR ONE (Hai Cho Một) và STREET MUSIC (Nhạc Đường Phố) cho hãng phim David Da Silva (FAME), G. I. DIARY cho CBS, SATURDAY NIGHT LIVE với Philip Magdaleny, và buổi ban ngày với Doris Frankel và Doug Marland.

Frederick Feirstein đã cho xuất bản tám tập thơ. Tập thơ đầu tay, SURVIVORS (Những Người Sống Sót), được Hiệp Hội Thư Viện Mĩ bình chọn là một trong hai Outstanding Books (Sách Xuất Sắc) trong năm. Tập thơ thứ hai của ông, MANHATTAN CARNIVAL: A DRAMATIC MONOLOGUE (Lễ Hội Manhattan: Độc Thoại Kịch) lọt vào vòng chung kết Giải Pulitzer và được đưa lên sân khấu tại New York, Cambridge, và Los Angeles. Tập thơ thứ tư và thứ sáu của ông, FAMILY HISTORY (Câu Chuyện Gia Đình), và ENDING THE TWENTIETH CENTURY (Chấm Dứt Thế Kỉ Hai Mươi) đoạt giải QUARTERLY REVIEW OF LITERATURE. Tập thứ năm, CITY LIFE (Cuộc Sống Thành Thị) được đề cử Giải Pulitzer. Tập thứ bảy NEW AND SELECTED POEMS (Thơ Mói Và Thơ Tuyển) ấn hành năm 1998. Tập thứ tám của ông, FALLOUT (Bụi Phóng Xạ) ấn hành năm 2009.

Ông đã đoạt được những giải thưởng văn học sau đây: Giải thưởng Thơ của Guggenheim Fellowship, Giải thưởng Thơ của Society of America’s John Masefield, Giải thưởng Thơ của England’s Arvon, và Giải dành cho Kịch nghệ của Rockefeller Foundation’s OADR.

Ông là người đồng sáng lập phong trào Expansive Poetry và là người tạo ra chương trình đọc sách của nhà Barnes & Noble. Tiểu sử của ông được ghi trong Dictionary of Literary Biography và tiểu sử tự thuật của ông được ghi trong Contemporary Authors Autobiography Series.        

 

 

Last modified on 01/07/2007 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC