ALDEN MARIN

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

Contemporary artist Alden Marin is a native of Southern California, where he attended grammar and high schools in the West Los Angeles and Santa Barbara areas. A graduate of Stanford University, he is an accomplished artist, musician, poet, mountain hiker and surfer. Alden has an independent wine brokerage business, selling product to upscale restaurants and grocery chains in Greater Los Angeles.

Using traditional canvases as well as the fronts of postcards, hotel stationery and small pieces of paper, Marin paints with acrylic pens to produce contemporary, multi-colored abstracts, portraits and landscapes. One of his recent shows, entitled Faces in My Crowd: Stories of Faith, Hope & Love, was at Culture Shop Gallery in Santa Monica, California. Marin’s abstract paintings, including his abstract California landscapes, have been displayed at Drago and Solare, the fine Italian restaurants in Santa Monica and West Hollywood, respectively.

Marin’s portraits have shown at Schomburg Gallery (in Bergamot Station, which showcases contemporary art), Raw Style Gallery and Babalu restaurant, all in Santa Monica. He has also had exhibitions at Contentment Gallery and Café Vida in Pacific Palisades, where he keeps his studio, and at Polaris Cosmetics in Encino. In addition, he has presented his work at the Malibu Art Festival for the last three years, and at the Brentwood Art Fair.

Marin’s image entitled Riven Rock is now a wine label for Chardonnay and Cabernet Sauvignon wine being sold under a private label of the same name, at the grocery chain Whole Foods Market. The artist was featured in Malibu Magazine, in an article entitled “Portrait of a Native Artist: Alden Marin and his Contemporary Local Landscapes.” In the interview that comprises the article, Marin talks about his philosophy on art and his new California landscape series.

___________________________________________________


Họa sĩ đương đại Alden Marin là người quê quán tại Nam California, ở đó ông học bậc tiểu học và trung học tại các trường thuộc khu vực West Los Angeles và Santa Barbara. Tốt nghiệp đại học Stanford, ông là một họa sĩ được đào tạo thành thục, ông còn là nhạc sĩ, nhà thơ, người leo núi và lướt sóng. Alden có một công việc độc lập, là hưởng hoa hồng do bán rượu, ông cung cấp rượu cho các nhà hàng sang trọng và những dây chuyền tạp phẩm vùng Greater Los Angeles.

Sử dụng vải bạt truyền thống cũng như mặt trước của những bưu thiếp, những đồ dùng văn phòng ở khách sạn, và những mảnh giấy nhỏ, Marin vẽ với bút acrylic những bức tranh trừu tượng, chân dung và phong cảnh đương đại, nhiều màu. Một trong những triển lãm mới đây của ông, được đặt tên Faces in My Crowd: Stories of Faith, Hope & Love (Những Gương Mặt trong Đám Đông Của Tôi: Những Câu chuyện về Niềm Tin, Hi Vọng & Tình Yêu), đã diễn ra tại Culture Shop Gallery ở Santa Monica, California. Những bức tranh trừu tượng của Marin, kể cả những tranh trừu tượng về phong cảnh California, được treo tại Drago và Solare, những tiệm ăn thanh lịch Ý, theo thứ tự, ở Santa Monica và West Hollywood.

Những tranh chân dung của Marin được treo ở Schomburg Gallery (trong Bergamot Station, nơi trưng bày nghệ thuật đương đại), Raw Style Gallery và nhà hàng Babalu, đều ở Santa Monica. Ông cũng đã triển lãm tranh ở Contentment Gallery và Café Vida ở Pacific Palisades, nơi ông có xưởng vẽ, và ở Polaris Cosmetics ở Encino. Thêm vào đó, ông còn trưng bày tranh tại Malibu Art Festival trong ba năm gần đây, và tại Brentwood Art Fair.

Bức tranh của Marin, được đặt tên là Riven Rock (Đá Chẻ) hiện nay là một nhãn rượu của hãng sản xuất rượu Chardonnay và Cabernet Sauvignon, được bán dưới nhãn riêng và cùng tên, tại dây chuyền tạp phẩm Whole Foods Market. Họa sĩ đã được Tạp chí Malibu giới thiệu trong một bài báo tựa đề “Chân dung một Họa sĩ Bản địa: Alden Marin và Những tranh Phong cảnh Địa phương Đương đại của ông”. Trong phần phỏng vấn in kèm bài báo, Marin đã trình bày triết lí của ông về nghệ thuật, và giới thiệu loạt tranh phong cảnh mới về California của ông.

Trang web của Alden Marin:
www.aldenmarin.com

 

 

Last modified on 01/30/2007 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC