A CLEMENT WIND

Tom Riordan
_________________

CƠN GIÓ DỊU

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

A clement wind,
yet the small leaves
of a rambler rose
shudder fiercely,

rebuking spirits
real or imagined
that either way
must be resisted.


________

Biography
________

 

Last modified on 02/017/2009 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơn gió dịu,
vậy mà những lá nhỏ
của cây hồng leo
tơi bời run rẩy,

phải kìm nén được
lòng khiển trách
dù là
thực hay tưởng tượng.