TWO SMALL FANS

Tom Riordan
_________________

HAI QUẠT MÁY NHỎ

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

 

With two small fans
our room sounds like
a 727 Whisper-Jet
and we are halfway
to the Virgin Islands
for our honeymoon.
A movie star's boat
is anchored offshore
and his plate piled
with napoleons and
creampuffs directs
us to check out his          
gut. What we adore         
most are breakfast
and the newspaper
quietly delivered to
our surfside cabana         
and trying to keep
up with eagle rays
in the lagoons. Oh,
we are not ready to
go home! All that
awaits us two floors
up from the bakery
is a sweltry studio
apartment whose
single saving grace
is its two small fans.

 

 

 

 

Tom Riordan lives in New Jersey in the U.S.
with his wife and 3 children. He gardens,
teaches English, cooks and cleans,
runs the Environment Commission in his town, and writes.

 

Last modified on 07/21/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với hai quạt máy nhỏ căn
phòng của chúng tôi kêu vang
như chiếc phản lực 727-
Whisper và chúng tôi đang
trên nửa đường tới Virgin
Islands hưởng tuần trăng mật.
Con tàu của một ngôi sao
điện ảnh được neo ở ngoài
bãi biển và cái đĩa đầy
bánh ngọt napoleons
và creampuffs làm chúng tôi
nhận ra cái bụng phệ của
hắn. Điều chúng tôi thích nhất
là bữa điểm tâm và tờ
nhật báo được lặng lẽ giao
tới tận lều ở bãi biển
và cố gắng theo kịp những
con cá đuối ở hồ nước
mặn. À, chúng tôi chưa sẵn
sàng về nhà. Tất cả đang
chờ đợi chúng tôi là cái
studio nóng và ẩm
trong một chung cư ở trên
lò bánh mì hai tầng lầu
mà sự đoái công chuộc tội
độc nhất của nó là hai cái
quạt máy nhỏ.

 

 

 

 

 

Tom Riordan sống ở tiểu bang New Jersey
với vợ và 3 con. Ông làm vườn, dạy Anh ngữ,
nấu nướng dọn dẹp, điều hành Ủy Ban Môi Trường
trong thị xã, và viết.