SAVED

Tom Riordan
_________________

ĐƯỢC CỨU THOÁT

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

the life raft
is packed
and the sea around it
less so

but most
of the swimmers
fight to
climb in

puking, peeing
and shitting
on each other

disputing
who should stay
or go

while one
giddy minstrel
paddles
off

to
open
water

 

 

 

Tom Riordan lives in New Jersey in the U.S.
with his wife and 3 children. He gardens,
teaches English, cooks and cleans,
runs the Environment Commission in his town, and writes.

 

Last modified on 01/07/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

bè cứu nạn
đã chặt cứng
và biển quanh nó
không đông người đến thế

nhưng hầu hết
những tay bơi
đấu đá nhau
để trèo lên

họ ói mửa, và đái
ỉa
lên người nhau

họ cãi lộn
rằng ai được ở lại
hay phải rời bè

trong khi
người hát rong ngờ nghệch hớn hở
bơi
khỏi nơi đó

ra
vùng biển
rộng mở mênh mông

 

 

 

Tom Riordan sống ở tiểu bang New Jersey
với vợ và 3 con. Ông làm vườn, dạy Anh ngữ,
nấu nướng dọn dẹp, điều hành Ủy Ban Môi Trường
trong thị xã, và viết.