ZEUS & MARY REUNION

Tom Riordan
_________________

ZEUS & MARY HÒA HỢP

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

ZEUS & MARY REUNION

It blew.
The cave turned
into something
like a flute
and music flitted
here and there
at odd times
full and low.

Mary and Zeus
on a king-size bed
located the limits
of what older
fuckers could do

until the goats
had got their fill
of gales and
crowded in too
to get out
of the wind.

They laughed.
No matter how
they pulled the skins
up close to the edge
of their chins
their soggy pubes
still felt a draft.

Odd things happen
to charmed lovers
in an afterglow
and they thought
maybe they heard
the strains of
high-voiced
Christmas carolers
in the vale below.

 

ZEUS & MARY TÁI HỢP

Trời nổi gió.
Cái hang chuyển thành
cái gì
tựa như ống sáo
và tiếng nhạc thóang qua
đây và đó
vào những lúc thất thường 
bổng và trầm.

Mary và Zeus
trên một cái gường cỡ lớn
định vị đường ranh
những gì
các đấng-hành-lạc cổ xưa đã đạt tới.
 
Cho đến khi bầy dê
thấm đủ
cơn cuồng phong và
cũng chen chúc vào
tránh
gió.

Họ cười khúc khích.
Không cần biết làm sao
họ đã kéo được chiếc chăn kết bằng da
lên tới tận
mí cằm
những sợi lông ướt sũng nơi hạ bộ
ngay cả khi cảm thấy có gió lạnh luồn vào.

Những chuyện bất thường xảy ra
đối với những người yêu nhau say đắm
trong ráng chiều
và họ nghĩ
có lẽ họ đã nghe được
những khúc nhạc
cất cao giọng
của những người hát mừng Giáng sinh
trong thung lũng ở dưới trần thế.

Dịch tặng anh Dương Tất Thắng nhân tết dương lịch 2011.

_________________________________

Chú thích

Theo như niềm tin chính thống của Cơ đốc giáo, Mary sinh ra Jesus Christ, bằng phép thánh linh bởi Chúa, cha của Jesus. Chúa của người Do Thái gọi là Yahweh, người Hy lạp gọi là Zeus, và người Cơ Đốc giáo La mã gọi là Deus. Trong bài thơ này, Zeus và Mary hạnh phúc gặp lại nhau nhiều năm sau đó tại cái hang của bầy dê, vào lúc Giáng sinh.

Nhưng làm sao Mary và Zeus lại có thể đòan tụ được, khi Zeus thuộc về thần thọai Hy lạp, còn Mary thì không? Và tác giả cho rằng, người ta thường nghĩ Mary và Zeus thuộc những thần thọai riêng rẽ, nhưng câu truyện về Mary xảy ra, thời đó, ở La mã nơi văn hóa Hy lạp thống trị, cùng với Zeus. Những thế kỷ sau, người ta mới phân cách ra, có lẽ là do người Cơ đốc giáo bị ám ảnh phát triển sự sùng bái của họ để thách đố với sự sùng bái Zeus. Theo tác giả,  huyền thọai là những gì mỗi chúng ta có quyền tưởng tượng, cũng như đã tưởng tượng lại bởi người đi trước, bao gồm cả những người đã hình thành những câu truyện để tạo ra Kinh Thánh. Bài thơ trên là một lọat những bài thơ tác giả sáng tác về sự liên hệ giữa Mary (Miriam) và Zeus, cuộc đời của họ trước khi Jesus sinh ra và sau khi chết.

 

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 11/22/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.