A YOUNG MANAGER

Tom Riordan
_________________

NGƯỜI QUẢN LÝ TRẺ

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

 

A Young Manager
 
A young manager, two masked thieves with guns and a safe full of money
is a recipe rich with drama because of what's hidden.
                                                                                If all
three men knew they each had a boy and a girl of about the same age,
maybe there's no drama but three proud fathers drinking a beer upstairs
at the bar: the thieves still have guns, the manager's still young and
the safe's full of cash, but the guns stay hidden in their clothes and the focus is on the snapshots of the six beloved children slid out of wallets
slipped out of their back pockets.
                                          Several things hidden at this moment could
worsen the drama, but they stay hidden and don't. The young manager,
for example, hides his racist rant and gets off with a cold-cocking

this time. There's a later episode in his life when the racism slips
on through, but instead of getting what he deserves, the woman he hurts
forgives him because she had thought pretty much the same thing
about him a week or so before, but hidden it — so this big makeup sex
thing happened. Reconciliation, she said, is like the collapsing
of a dam. One day, 
she said, there will just be a smooth-flowing river.

 

 

Người Quản Lý Trẻ

Một người quản lý trẻ, hai kẻ cướp đeo mặt nạ có súng và một két sắt
đầy tiền là bố cục giàu tính kịch ẩn đằng sau đó.
                                                            Nếu cả
ba người đàn ông biết họ đều có một trai và một gái cùng tuổi
có lẽ không thành kịch nhưng ba người cha đáng tự hào đó lại đang uống bia trên lầu quán rượu: hai kẻ cướp có súng, người quản lý còn trẻ và một
két sắt đầy tiền, nhưng những khẩu súng vẫn dấu trong áo và điểm
chú tâm là những tấm hình của sáu đứa trẻ dễ thương trượt khỏi những
chiếc ví tuột ra từ những chiếc túi sau của họ.
                                                   Vài thứ bị che khuất trong khoảnh khắc
có thể làm xấu đi vở kịch, nhưng chúng vẫn còn bị che khuất nên không làm tổn hại gì thêm. Người quản lý trẻ, chẳng hạn, kềm chế tính càm ràm kỳ thị của hắn và thoát khỏi cú đấm bất tỉnh nhân sự

lúc này. Một tình tiết mới đây trong đời hắn khi lỡ lời kỳ thị sau một cuộc cãi vã kịch liệt với người đàn bà, thay vì phải trả giá xứng đáng, nàng tha thứ cho hắn vì thấy mình cũng nghĩ hơi hơi giống hắn nhưng không nói ra, trước đó một tuần hoặc gần như thế – cả hai dàn hòa bằng cuộc làm tình cuồng nhiệt – Hòa giải, nàng nói, giống như con đê vỡ. Một ngày, nàng nói, sẽ là một dòng sông êm đềm trôi.

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 09/01/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.