THE SCRUPULOUS HAIRDRESSER

Tom Riordan
_________________

CÔ THỢ UỐN TÓC CHU ĐÁO

Translated into Vietnamese by Tunisia

 

 
 

 

 

 

MM

 

 

The Scrupulous Hairdresser

Her first cut?
Are you sure you want to?
Will she ever be truly wild again,
with the hair God gave her?
The burden of coiffures
is a life-long responsibility.
“I like your hair”
changes from an idle compliment
to a stamp of approval.
Believe me we do want
your business but we think
you and she should know
what you're getting into.
We have to look ourselves
in the eye at night,
sleep the sleep of
the innocent
and accept the results of
what we do for a living.
Some moms just burst
into tears, and some of
the kids too. We would hate
if that happened to you.
You are pretty sure you
still want to go ahead?
Ok, just sign this disclaimer—
and a pageboy it is!

 

 

Cô Thợ Uốn Tóc Chu Đáo

Đây là lần cắt tóc đầu tiên?
Mà chị có thật muốn cắt tóc cho cô bé?
Chẳng lẽ cô bé cứ mãi để tóc tua tủa
như từ bao giờ tới giờ sao?
Gánh nặng của những kiểu tóc
ràng buộc dài cả đời đấy.
“Tôi thích mái tóc của chị”
đó chẳng phải là lời khen vô thưởng
vô phạt mà là sự chứng thực.
Tin tôi đi chúng tôi rất muốn
làm bổn phận của chị nhưng chúng tôi nghĩ
chị và cô bé nên biết những gì
chị đang bị cuốn vào.
Chúng ta phải tự nhìn trong mắt lúc đêm khuya,
ngủ một giấc thanh thản
và chấp nhận kết quả những gì
chúng ta làm cho cuộc sống.
Vài bà mẹ mới đây đã bật khóc và vài
đứa trẻ cũng vậy. Chúng tôi không muốn
điều đó xảy ra với chị.
Chị có chắc là vẫn muốn cắt tóc cho cô bé?
Được rồi, chỉ cần ký vào bản không khiếu nại này
và kiểu tóc con trai là như vầy.

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 08/25/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.