EARLIER A ROBIN'S HEAD

TRƯỚC TIÊN LÀ ĐẦU CON CHIM MỎ ĐỎ

Tom Riordan

Translated into Vietnamese by KI

 

 

 
 

 

 

 

 

Earlier a robin's head           
on the sidewalk in Bath,        
tonight a squirrel's tail          
on the porch at home.            

The town and country
witch is getting sloppy          
one way or the other

so let's cross our fingers        
these are spare parts             
spilling from her sack             

and not components              
of the spell that gets us          
out of bed tomorrow.


 

Last modified on 01/07/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước tiên là đầu con chim mỏ
đỏ trên lề đường ở thành phố
Bath (sau đó) tối nay là đuôi
con sóc nơi mái hiên nhà. Mụ

phù thủy nửa quê nửa chợ cẩu
thả (đánh rơi ra) bằng cách này
hay cách khác bởi thế hãy cầu

mong những bộ phận dư thừa này
lọt ra từ túi sách (trên vai)
của mụ không phải là thành phần

của lá bùa mê làm chúng ta
thức giấc ngày mai.

 

 

 

Tom Riordan sống ở tiểu bang New Jersey
với vợ và 3 con. Ông làm vườn, dạy Anh ngữ,
nấu nướng dọn dẹp, điều hành Ủy Ban Môi Trường
trong thị xã, và viết.