DECLINE AND FALL, JULY-AUGUST 2010

Tom Riordan
_________________

SUY TÀN VÀ SỤP ĐỔ THÁNG 7-8, 2010

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

 

Decline and Fall, July-August 2010

A small bee harries a great wax moth so aggressively a passing
Child intervenes and helps the moth crawl free. After resting a moment
The parasite redirects its attack on the bee hive's nursery
As rumors swirl about a god who wages war on the moths' behalf.
The bees' own god was once debunked in favor of mutual hard work
But suddenly the priestly caste starts to emerge alongside the drones
And theocracy resurrected on the embattled queen's command.
The altered chemistry invites Varroa mites' proliferation
Dotting the ascendant ecclesiasts like bright rubies on vestments.
The end is near. The little child tramps the nest on her way to the car.

 

 

Suy Tàn Và Sụp Đổ, Tháng 7 – 8 2010

Một con ong nhỏ quấy nhiễu một cách thù hằn con bướm đêm xâm lăng
Một cô bé ngang qua, can thiệp và giúp con bướm đêm bò đi. Sau một lúc nghỉ ngơi
Con ký sinh (bướm đêm) đổi hướng tấn công nhà giữ trẻ ong
Như những tin đồn cuốn đi về một vị thần tiến hành cuộc chiến tranh nhân danh loài bướm đêm
Chính thần của loài ong đã từng mất hết quyền năng phải đi làm công việc cực nhọc
Nhưng bất thình lình một tầng lớp giáo sĩ ong nổi lên giữa bầy ong thợ
Và chế độ thần quyền được phục hồi theo lệnh của nữ chúa sẵn sàng ứng chiến
Những ký hiệu hóa học duy trì những đẳng cấp ong lôi cuốn sự sinh sôi nảy nở của loại ve Varroa xâm hại đàn ong
Trông giống như những chấm nhỏ li ti bám đầy những tu sĩ ong như những viên hồng ngọc sáng lóa trên bộ áo lễ
Kết cuộc cận kề. Cô bé dẫm lên tổ ong trên lối đi ra xe.

 

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 08/25/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.