THE ASSUMPTION

Tom Riordan
_________________

ĐIỀU GIẢ ĐỊNH

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

THE ASSUMPTION

The codfish so old
and the weather
so wet and cold

no birds nor flies
escort John up
the muddy road.

In his imagination
though

his sack is filled

with matzo rounds,
wine, frankincense,
myrrh, gold.

No cat greets him
below the quiet grove
of purpled olives

nor Mary's contented
humming to the gurgle
of the spring.

No one is there,
nor embers strip the
rawness from the air

nor sunken robe
nor wolf-bit bone
nor faceless hair.

He steps outside
and glances up.
A sunray breaks

the overcast
and beams down
to a patch of grass

where it illuminates
a trail of haystalks
bending

in the direction
Mary must have walked
before ascending.

 

 

ĐIỀU GIẢ ĐỊNH

Cá tuyết ươn
và khí hậu
ướt lạnh

không có những con chim hay con ruồi
bám theo John trên
con đường lầy lội.

Trong sự tưởng tượng của ông
mặc dù
cái túi xách đầy

những lát bánh mì matzo
rượu, dầu thơm
trầm hương, vàng.

Không có con mèo nào chào đón ông
dưới lùm cây
olive tím

hay Mary ngân nga
thỏa mãn với tiếng ríu rít
của mùa xuân.

Không có ai ở đó,
không có những mẫu than hồng
xua tan khí lạnh

không có mảnh áo chòang
một mẫu xương
một sợi tóc chó sói để lại.

Ông bước ra ngòai
và liếc nhìn lên.
Tia nắng làm tan

đám mây che
và rọi xuống
một mảng cỏ

chiếu sáng
một vết cỏ khô
rẽ ngoặt

hướng
Mary phải bước đi
trước khi lên trời.

 

Chú thích

Theo tác giả, John là bạn của Jesus, hứa sẽ chăm sóc mẹ của Jesus sau khi Jesus chết. Khi John mang thực phẩm tới thì không có bà ở đó, và ông cũng không tìm ra dấu vết nào của người bị chó sói ăn thịt. Ông kết luận rằng, bà được “giả định” là đã lên trời. Niềm tin đó cũng là một phần của giáo lý Cơ Đốc.

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 01/25/2011 8:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.