WHAT WE LEAVE BEHIND

L. K. Thayer
__________________________________

NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐỂ LẠI PHÍA SAU

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

traces &
evidence
of life lived
fingerprints
pieces of ourselves
unfinished business

our DNA
our patterns
our footprints
echo’s of
vibrant auras burning

crumbs of bread left on a table
notes of love in love notes
laughing images of
frolic and frailty

trails of memories
& forget-me-not bouquets
hope in our hope chests
neatly folded & tucked away
to be handed down

& will someday

land
in another’s hands
to leave
fingerprints
upon

and

on

and on

 

 

__

Bio
__

http://lkthayer.wordpress.com/

 

Last modified on 01/14/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

những dấu vết &
chứng cứ
của cuộc đời sống trải
những dấu vân tay
những mảnh rời của chúng ta
công việc chưa hoàn tất

[nhiễm sắc thể di truyền] DNA của chúng ta
những mẫu hình của chúng ta
những dấu chân của chúng ta
âm vang của
những hào quang rung ngân cháy bỏng

những vụn bánh mì rớt lại trên bàn
những nốt nhạc của tình khúc ghi lại trên giấy
những hình ảnh tươi cười của
lúc vui chơi và lúc yếu lòng

những dấu tích của hồi ức
& những bó hoa lưu li
hi vọng trong những lồng ngực tràn đầy hi vọng của chúng ta
được gấp xếp gọn gàng & giấu kín
để lưu truyền

& sẽ một ngày nào

tấp vào
đôi tay kẻ khác
để lại
những dấu vân tay
trên đó

cứ thế

và cứ thế tiếp diễn

 

   

Tiểu sử
______