LOVE IS A BAD RHYME

L. K. Thayer
_________________________

TÌNH YÊU LÀ VẦN THƠ SÁI

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

love
is on the ground
and I’m walking over it
side stepping it
I don’t wanna fall
thru the cracks
or twist my
panties in a bunch

love
is on the ground
and that’s where
it needs to stay
under foot
underground in the
tunnel of no return

love
picks up a hitchhiker
and takes her for a ride
she gets out
lost, turned around
mistaken lust
mistrust

a bad rhyme,

a naughty crime
she shakes off
the fairy dust

love
was a fairy tale
once upon a time

it’s a stain

that won’t wash

out

© 2010

 

 

 

________

Biography
Tiều sử

________

http://lkthayer.wordpress.com/

 

Last modified on 01/14/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

tình yêu
nằm trên nền đất
và tôi bước qua nó
tránh sang bên nó
tôi không muốn ngã
rớt vào những khe nứt
hoặc rơi vào
trạng thái căng thẳng vì chuyện tầm phào

tình yêu
nằm trên nền đất
và đó là nơi
nó cần lưu lại
dưới chân
nơi tầng ngầm của
đường hầm một đi không trở lại

tình yêu
cho quá giang người đi nhờ xe
và chở nàng đi một vòng
nàng ra khỏi xe
lạc lõng, ngoảnh mặt đi
cơn ham muốn lầm lạc
chẳng thể tin cậy

một vần thơ sái,

một tội hư đốn
nàng giũ sạch
bụi thần tiên

tình yêu
từng là chuyện thần tiên
ngày rất xa xưa

giờ là vết bẩn

sẽ chẳng bao giờ

tẩy sạch