DRAWING GLOOM

Hồ Đăng Thanh Ngọc
______________________

VẼ NỖI BUỒN

Translated into English by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

Drawing Gloom

There’s a day I bring gloom to casually draw
The sad palette dries to pitch-black the death of polluted rivers [that] flow in [and] haunt my heart.
The crystal clear of mother’s eyes crying for the children who no longer come home
The rat-death color of bogusness falls on me
The color of withering is filled with winds of fools
The color of hustling-back-and-forth-to-earn-a-living tiring abandons by the two sleeves the beautiful once-upon-a-day memories

I draw your gloom blue as many as the stars in the sky
At that place there are dark holes like the gorge of love
We had fallen at the speed of light
Piercing through the sadness around here

Yesterday I tried to draw gloom like the tail of a rooster
There’s a blue feather on this side thus must have a blue feather on the other side
Suddenly [I] realized gloom is not a rooster tail
It would never be perfect for placating the hens

The gloom of mine
[is] snow white

 

 

Vẽ nỗi buồn

Có một ngày đem nỗi buồn vẽ chơi
Bảng màu buồn phơi đen kịt cái chết của những dòng sông ô nhiễm chảy vào ám ảnh tâm cảm tôi
Màu trong vắt của nước mắt mẹ khóc những đứa con không bao giờ về nữa
Màu chuột chết của những ngụy tạo ụp lên tôi
Màu phôi phai đầy gió của những dối lừa
Màu xao xác của ngược xuôi kiếm sống bỏ rơi mệt nhoài hai bên tay áo những ký ức đẹp đẽ ngày xưa

Tôi vẽ nỗi buồn của em màu xanh nhiều như những ngôi sao trên trời
Ở đó có những lỗ đen như vực thẳm tình yêu
Chúng ta đã rơi bằng tốc độ của những tia sáng
Xuyên qua những nỗi buồn quanh đây

Hôm qua tôi đã cố vẽ nỗi buồn như một cái đuôi gà trống
Có sợi lông xanh bên này thì phải có chiếc lông xanh bên kia
Chợt nhận ra nỗi buồn không phải là cái đuôi gà trống
Nó không bao giờ hoàn hảo cho sự phủ dụ những con gà mái

Nỗi buồn của tôi
Trắng xoá.

 


Last modified on 09/18/2011 8:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.