THE SIDEWALK

Hồ Đăng Thanh Ngọc
______________________

VỈA HÈ

Trần Vũ Liên Tâm dịch

 

 
 

 

 

 

mm

 

The Sidewalk

Sitting down on the coffee chair of the sidewalk
a seat that’s so close to the ground
has the price of 3,000 đ /cup
the Red-whiskered Bulbul is chatting
yesterday it
drank coffee at the height of one hundred fifty meters with the price of 10 USD/cup
the price so high that [one] can extend the arm and pick stars
see oneself a star among all the stars
royal among flock of royals
the Red-whiskered Bulbul laughed so hard

Sitting down on the meal chair of the sidewalk
a seat that tightens the back, tightens the time
has the price of 10,000 đ /plate of rice
nearby there’s a poor mother who has relinquished rice
to her impatiently hungry child
around there are mothers who earn
five thousand VN đồng and are already happy
out there there’s one who can find 5,000 USD
an hour like wind
being satiated on the human condition

Sitting down at the wine cup of the sidewalk
a seat that tipsily wobbles
has the price of 5000 đ/ 300 ml
the winter is coming
the summer is coming
get drunk
there’s no seat that forever
has a price with the choices of life

For oneself  mainly is oneself
the child of mother Việt Nam

_________________

* 3000 VN đ. is roughly equivalent to 0.15 USD.

 

 

Vỉa hè

Ngồi xuống chiếc ghế coffee vỉa hè
một cú ngồi thật gần mặt đất
có giá 3000 đ / ly
con chíp mào  đang huyên thuyên hôm qua nó
uống coffee trên độ cao một trăm năm mươi mét với giá 10 USD / ly
cái giá có thể đưa tay ra hái sao
thấy mình là sao giữa các vì sao
quý tộc giữa bầy quý tộc
con chíp mào cười no nê

Ngồi xuống chiếc ghế cơm vỉa hè
một cú ngồi thắt lưng thắt thời gian
có giá 10.000 đ /một đĩa cơm
bên kia có người mẹ nghèo nhường cơm cho đứa con háu ăn
quanh đó có những người mẹ ngày kiếm năm ngàn đồng đã là hạnh phúc
ngoài kia có kẻ kiếm được 5000 USD một giờ như gió
đang phè phỡn trên những thân phận

Ngồi xuống cốc rượu vỉa hè
một cú ngồi chuyếnh choáng
có giá 5000 đ/ xị
mùa đông đang về
mùa hè cũng đang về
say đi
chẳng có một cú ngồi nào vĩnh cửu
có giá bằng sự lựa chọn cuộc đời

Cho mình chính là mình
con của mẹ Việt Nam

 


Last modified on 01/10/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.