SECRETS

Hồ Đăng Thanh Ngọc
______________________

BÍ MẬT

Translated into English by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

Secrets

the last imagination dots already being sealed very tight
I [the woman] shut my legs together
slam the doors of the love affair

Roll the wild hair
Fasten on the head a bow with a touch of hip hop
And the eyesight of Flamenco
I close my lips mischievously, bewitched tightened lips

The men turn to flies
Fly on the shores of indulgence
Perhaps [we] just need a flyswatter
To end all with a strong hit
And sometimes [we] need only a plastic bag full of water
Hanging in the beef noodle shop right outside of An Hoa gate

Finally is
Delete
Ctrl + A
For the links, the windows, friends list
Recycle Bin
I open and my eyes glare
Enter
Emptiness

Now [what is] left is only secrets within you
In the giant solitude convent
The rays of blood babble inside the walls
Whispering through the pulse of stone
Hearing the prayers’ echoing tolls
Equivocally repent.

 

Bí mật

Những đốt tưởng tượng cuối cùng rồi cũng được niêm phong kín mít
Em khép chân lại
Đóng sầm cánh cửa cuộc tình

Bới lại mái tóc hoang dã
Cài lên đầu chiếc nơ làn điệu hip hop
Và ánh mắt Flamenco
Em mím môi lại ranh mãnh một cú mím phù thủy

Những gã đàn ông biến thành ruồi
Bay trên bờ mật nầng nẫng
Có lẽ cần một cái vĩ ruồi
Để chấm hết bằng một cú đập thật mạnh
Mà có khi chỉ cần một cái bao ni lông đầy nước
Treo trong quán bún bò ngoài cửa An Hòa

Cuối cùng là
Delete
Ctrl + A
Cho những đường link, những ô cửa sổ, friends list
Recycle Bin
Em mở trừng mắt
Enter
Trống rỗng

Giờ chỉ còn những bí mật trong em
Trong nhà tu kín khổng lồ
Những tia máu chảy róc rách trong các bức tường
Thầm thì qua những mao mạch đá
Nghe vọng hồi chuông kinh cầu
Mơ hồ xám hối.

 

 

Last modified on 10/26/2011 8:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.