AFTER THE STORM

Hồ Đăng Thanh Ngọc
______________________

SAU BÃO

Trần Vũ Liên Tâm dịch

 

 
 

 

 

 

MM

 

After the Storm

Darling [you] have given all to the sea
Yet the sea throws all on the shore
Something alive wiggles
Something dead is turning purple pale
I see the transparency rests on the sands
Not a jelly-fish
Or a nettle-fish
Not a star-fish
It innocently looks at me
Like your eyes
Has looked at me before the storm
Through the window frame under the porch during rain
I had walked across there in the spot of warm water
Sounds like a church bell rings
During the time [when] the flock of birds ask each other to flee the storm
Fly to the faraway land
My shoes are soaking wet
Like my lips
Like our kisses
Already crumpled on the shore of winded love
Was beaten up by the storm from the open sea
[It] seems like the transparency is the kiss [which] rags that whole atmosphere and
Tears the soul and breaks out blood

The storm had beaten and now it’s rested
So we can patch up
The love affair like the clouds
Unite the gray clouds with the white clouds and yellow and red
Love is like the rain from that time
Lucid and ragged
There’s nothing
[During] Huế winter rain drops on the shade of
‘Sad winter’ trees along the bank of the Perfume River
Anchor the love affair to the seaweed which wraps around the steering wheels of the boat
Floating back to somewhere
Suddenly yearn for a plate of spicy clams on the street of Phan Bội Châu
So [I] can hear you sniffing, with the tongue cheerfully red, that ripened hot pepper
In the night of love making the storm passes by.


Sau Bão

Em đã cho tất cả xuống biển
Biển lại hất tất cả lên bờ
Những gì sống nó ngọ nguậy
Những gì chết đang tím tái
Anh nhìn thấy cái trong veo nằm trên cát
Không phải là một con sứa
Hay một con nuốt
Không phải là một con sao biển
Nó trong veo nhìn anh
Như mắt em
Đã nhìn anh trước bão
Qua khung cửa sổ dưới hiên nhà trời mưa
Anh đã đi qua đó trong vùng nước ấm
Hình như có tiếng chuông nhà thờ đổ hồi
Giữa lúc bầy chim rủ nhau trú bão
Bay về phương trời xa xôi
Đôi giày anh ướt mèm
Như đôi môi anh
Như nụ hôn chúng mình
Đã nhàu nát trên bờ gió yêu
Bị bão quần nát từ ngoài khơi
Hinh như cái trong veo là nụ hôn rách rưới cả bầu không khí đó
Rách đến tận hồn và bật máu

Bão đã quần nát và bây giờ nó nghỉ ngơi để chúng ta vá víu lại
Cuộc tình như những đám mây
Kết đám mây xám với đám mấy trắng và vàng và đỏ
Tình yêu như những cơn mưa từ đó
Trong veo và rách nát
Không có gì
Mùa đông Huế mưa rơi trên tán cây sầu đông bên bờ sông Hương
Neo cuộc tình vào cọng rong quấn theo bánh lái con thuyền
Trôi về đâu đó
Tự nhiên thèm một dĩa ốc cay trên phố Phan Bội Châu
Để nghe em hít hà với cái lưỡi đỏ au màu ớt chín
Trong đêm tự tình cơn bão đi qua

 


Last modified on 01/10/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.