SPECTACULAR

Stephen John Kalinich
____________________

CẢNH TƯỢNG

Translated by KI

 
 At moments
I am stirred and
I feel
We are in the presence
Of a presence
So harmonious
So beautiful
That whatever in us
That might want kill
Or hate
Dissolves
We are then melted
By a love beyond
Human affection and emotions
A love greater than God’s even
caresses us
tells us it will be alright
Whispering
you are a mighty force
each one of you
let us rise in the word
 together
there is one poet
we are all part
of one heartbeat
united
I feel it in the last hour
Today I sing freedom

C.2011
All Rights Reserved

 

 

Last modified on 03/15/2011 6:00 PM
© 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC

 Vào những lúc
Tôi bị khuấy động và
Cảm thấy
Chúng ta đang hiện diện
Trong sự hiện diện
Rất hài hòa
Rất đẹp đẽ
Bất cứ điều gì trong chúng ta
Chúng ta có thể muốn giết
Hoặc ghét
Điều đó làm hòa tan
Rồi chúng ta bị hòa tan
Bởi tình yêu vượt quá
Mối cảm xúc và yêu thương của con người
Một tình yêu lớn ngang với tình yêu của Chúa
Nó quan tâm tới chúng ta
Nói với chúng ta điều tốt lành
Nó đang thì thầm
Các bạn là sức mạnh to lớn
Trong mỗi bạn
Hãy để chúng ta cất thành lời
Với nhau
Chúng ta là một nhà thơ
Chúng ta là mọi phần
Của một nhịp tim đập
Nối kết
Tôi cảm thấy điều này trong giờ qua
Hôm nay tôi hát về tự do

 

_________________

Stephen John Kalinich
(Sinh tại Endicott,
New York
, America)là một nhà thơ Mỹ.
Ông cộng tác với nhiều nhạc sĩ như P.F. Sloan,
Art Munson, Kenny Hirsch, Randy Crawford,
Mary Wilson
of the The Supremes,
Odyssey
, Clifton Davis
Diana Ross.
Ông viết một số ca khúc cho ban nhạc 
The Beach Boys
hư "All I Want to Do",
"Be Still", "Little Bird" và "A Time
to Live in Dreams
" với Dennis Wilson.