THE LULLABY

Stephen John Kalinich
_________________

HÁT RU

Translated into Vietnamese by Tunisia

 

 
 

 

 

 


The lullaby of your being
touches me in such a way
that I feel better
when I see you.

I feel like I can face the world
All the pettiness is useless
and it doesn't lead to goodness
so why do I indulge it anyway.

The wind sweeps right through me
takes my breath away
I feel alive
there's a mattress on the corner
of the concrete that I sleep on
there are crushed bags 
in a shopping cart
That I drag along with me
As I go to every bus stop
The strangers they walk bye me
and drive bye in their autos
They are rushing somewhere
and it must be important.

I can not figure out
why they are in such a hurry.

Never taking time to pick up
cigarette butts from the gutter
or fall down on the concrete 
to look at the ants crawling
and forming into cities.

The lullaby of your being
touches me in such a way
that I feel better
when I see you.
I feel like I can face the world
Maybe the start of something
Heart ache broken down 
not explainable in words 
echoes forever.

Runs through my veins 
like a rainbow of dissolving hope.

Eyes of sadness 
fill the misty morning madness 
see through the never ending circumference 
of indifference
The world does not weep for me.

They put me upon a shelf 
and I am one of the forgotten 
who sleeps upon sidewalks 
stands in doorways 
The gutter is my ash tray.

Heart ache broken down 
not explainable in words 
echoes forever.

I am the memory 
that does not die-
The feeling of forever
that knows 
nothing can be constant
all is change-
All is impermanent.
Love

Stephen John Kalinich
C.2010
All Rights Reserved

 

 

Last modified on 07/27/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC

 

 

 

 Hát ru về sự hiện hữu của em
chạm đến tôi như cảm
giác thoải mái
khi gặp em.

Như thể giáp mặt với thế giới
Mọi sự nhỏ nhen đều vô dụng
không dẫn tới sự tốt lành
thì tại sao tôi lại chiều lòng mình như thế

Ngọn gió quét ngang qua
mang hơi thở của tôi đi
Tôi cảm thấy đang sống
tấm thảm nơi góc
sàn xi mămg mà tôi ngủ
những chiếc bao nhàu nát
trong chiếc xe đẩy mua hàng
Mà tôi kéo theo
Khi tới mỗi trạm xe buýt
Những người lạ qua đường
và lái xe chào tôi
Họ túa ra từ đâu đó
và phải là điều quan trọng.

Tôi không hiểu
tại sao họ vội vã như vậy.

Không bao giờ thong thả nhặt
mẫu thuốc nơi rãnh nước
hoặc ngả trên sàn xi măng
nhìn lũ kiến bò
kéo thành hàng vào tận thành phố

Hát ru về sự hiện hữu của em
chạm đến tôi như cảm
giác thoải mái
khi gặp em.
như thể giáp mặt với thế giới
Bắt đầu một điều gì có lẽ
Cơn đau tim làm suy nhược
không thể diễn thành lời
âm vang mãi.

Chạy qua mạch máu tôi
như cầu vồng làm tiêu tan hy vọng.

Đôi mắt của bất hạnh
tràn đầy sự điên dại buổi sương sớm
xuyên qua chu vi không cùng
của sự lãnh đạm
Thế giới không rơi nước mắt vì tôi.

Họ để tôi lên kệ
và tôi là kẻ bị lãng quên
ngủ trên vỉa hè
đứng ngoài khuôn cửa
Rãnh nước là khay gạt tàn của tôi

Cơn đau tim làm suy nhược
không thể diễn thành lời
âm vang mãi.

Tôi là ký ức
bất tử
Cảm giác của muôn đời
biết rằng
không gì có thể cố định
mọi sự đổi thay
Mọi sự tạm thời
Tình yêu


 

 

Stephen John Kalinich
(Sinh tại Endicott,
New York
, America) là một nhà thơ Mỹ.
Ông cộng tác với nhiều nhạc sĩ như P.F. Sloan,
Art Munson, Kenny Hirsch, Randy Crawford,
Mary Wilson
of the The Supremes,
Odyssey
, Clifton Davis
Diana Ross.
Ông viết một số ca khúc cho ban nhạc 
The Beach Boys
hư "All I Want to Do",
"Be Still", "Little Bird" và "A Time
to Live in Dreams
" với Dennis Wilson.