HAPPY 2010

Stephen John Kalinich
_________________________

NĂM 2010 HẠNH PHÚC
(CHÚC MỪNG NĂM 2010)

Translated by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 


follow the voice of the darkness until
it leads you to the brilliance
let heart felt inspiration guide the footsteps
all is joy
 joy holds all sorrow
in its arms
speaks stillness saying I love you
sadness falls away
kindles a music of the spheres within you
sounds emerge
that no human ear has ever witnessed
the real echo of the forever soul
in flight
divination's occur
experiences
all vanishes but the beauty
that never fades
the luminosity ignites the spirit
awakens UN connected windows and
sheds false masks and coverings
the qualities
conjure up
dormant unused senses
that do not rely on our usual modes of communication
Truth emerges in consciousness
without learning
as if some magic opened up
a vast reservoir of knowledge
inside our being
and it leaps out
in all directions containing all secrets
all understanding
killing is no more
death is conquered
and only life is left
no jaded perceptions cloud the clarity
of unobstructed vision
everything is a jewel
each moment a miracle
full of energy and unending life
i am yours
trust me
here is there
and there is here
every moment is this moment.
Your searching is over
Life begins ...
Be Still ...


Stephen John Kalinich
C.2009
All Rights Reserved

 

________

Biography
________

 

Last modified on 02/017/2009 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC

 

 

 

 


Hãy dõi theo tiếng nói từ cõi thâm u cho tới khi
nó dẫn em tới nơi rực sáng
hãy để trái tim cảm nhận niềm hứng khởi hướng dẫn bước chân
tất thảy là niềm vui
niềm vui ôm ấp mọi u sầu
trong vòng tay của nó
niềm vui nói lên sự tĩnh lặng, rằng tôi yêu em
nỗi sầu muộn tan biến
niềm vui khơi lên điệu nhạc của những tinh cầu bên trong em
những âm thanh trổi giọng
mà chưa đôi tai người thế gian nào từng được nghe
âm vang đích thực của linh hồn mãi mãi
bay bổng
diễn ra sự thần thánh
của những trải nghiệm
tất thảy đều tan biến ngoại trừ vẻ đẹp
chẳng bao giờ phai mờ
độ lóa sáng châm ngòi cho tinh thần
đánh thức những cửa sổ biệt lập nhau và
gỡ bỏ những mặt nạ và những màn che giả trá
những phẩm chất tốt đẹp
gọi dậy
những cảm quan vốn nằm im lìm chưa từng được sử dụng
vốn không dựa vào những cách giao tiếp thông thường của chúng ta
Sự thật trỗi dậy trong ý thức
không cần phải học hỏi
như thể ma thuật nào đã mở tung
bình chứa lớn đầy tri thức
trong lòng bản thể chúng ta
và sự thật nhảy vọt ra
túa khắp mọi hướng chứa đựng mọi bí mật
mọi thấu hiểu
cảnh giết chóc không còn
cái chết bị chinh phục
duy chỉ còn cuộc sống
đã hết những hiểu biết chán ngấy làm nhòa sự sáng tỏ
của thị kiến không bị vướng khuất
mọi thứ đều là châu báu
mỗi khoảnh khắc là một phép màu
tràn đầy năng lượng và sự sống không cùng tận
tôi là của em
hãy tin tôi
đây là kia
và kia là đây
mỗi khoảnh khắc là chính khoảnh khắc này.
Cuộc tìm kiếm của em đã dứt
Cuộc sống bắt đầu …
Hãy Tĩnh Lặng …