BE STILL IN YOUR KINDNESS

HÃY TỈNH LẶNG TRONG LÒNG TỐT CỦA BẠN

Stephen John Kalinich

Translated by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

Be still in your kindness
Wear your good deeds lightly
Dance as much as you can
Cherish the inward beauty
Judge after careful consideration
But rather than judging us discernment
Help those who do not drain you
Do not carry the burdens of another
It will weigh you down-
Develop inner wealth
Make grace your approach to decisions
Weed out the thoughts that are negative
Be realistic but still have hope
You can do more than you know.
You can choose happiness so much of the day.

Kindness


Stephen John Kalinich
C.2009
All Rights Reserved

 

Stephen John Kalinich (born in Endicott,
New York, America) is an American poet.
He has also collaborated with many musicians
including P.F. Sloan, Art Munson, Kenny Hirsch,
Randy Crawford, Mary Wilson of the The Supremes,
Odyssey, Clifton Davis and Diana Ross.
He wrote several songs for The Beach Boys
including "All I Want to Do", "Be Still",
"Little Bird" and "A Time to Live in Dreams"
with Dennis Wilson.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy tĩnh lặng, trong lòng tốt của bạn
Hãy thể hiện những việc làm tốt của bạn một cách nhẹ nhàng thôi
Hãy nhảy múa thỏa thích
Hãy nâng niu vẻ đẹp bên trong
Chỉ phê phán sau khi đã cân nhắc kĩ
Nhưng tốt hơn là chẳng hề phê phán
Hãy giúp đỡ những người không làm bạn cạn kiệt
Đừng gánh vác những gánh nặng của kẻ khác
Vì việc đó sẽ đè oằn trĩu bạn
Hãy triển khai sự phong phú nội tâm
Hãy tạ ơn rằng bạn tiếp cận được những quyết định
Hãy loại trừ những ý nghĩ tiêu cực
Hãy thực tế nhưng vẫn duy trì hi vọng
Bạn có thể làm nhiều hơn là bạn tưởng.
Bạn có thể chọn lấy rất nhiều hạnh phúc cho mỗi ngày.

Lòng tử tế
Stephen John Kalinich (Sinh tại Endicott,
New York
, America) là một nhà thơ Mỹ.
Ông cộng tác với nhiều nhạc sĩ như P.F. Sloan,
Art Munson, Kenny Hirsch, Randy Crawford,
Mary Wilson
of the The Supremes,
Odyssey
, Clifton Davis
Diana Ross.
Ông viết một số ca khúc cho ban nhạc 
The Beach Boys
hư "All I Want to Do",
"Be Still", "Little Bird" và "A Time
to Live in Dreams
" với Dennis Wilson.