mm

WE ARE ALL WE HAVE

Stephen John Kalinich
____________________

TẤT CẢ CHÚNG TA CÓ LÀ CHÚNG TA

Translated by KI

 

 
 

 

 

 


WE ARE ALL WE HAVE

I was hungry
So I lived on hope
Until the refrigerator was empty.
I tried to live on peace
Until I became the restless wind
until I could not breathe
I tried to eat the air until
It became smoke in my lungs.
I jumped into the ocean
I cannot swim
I started to float
Waiting for a boat
Or a raft to come along
It did not come.
My body is down to bones
There are sores all over
There is an emptiness
That keeps getting larger and larger
That does not believe in meaning
Or look for purpose
But that believes it must be created
No one is coming out of the stars
To help me
To help us
So we must let
The helper rise up within us
We must become the helper.
We must grow the food
That will fill the hunger.
We are all we have
All we know for sure.


C.2011
Stephen John Kalinich
All Rights Reserved

 

Last modified on 07/20/2011 6:00 PM
© 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC

 

 

 

 TẤT CẢ CHÚNG TA CÓ LÀ CHÚNG TA

Tôi đói
Do đó tôi sống nhờ hy vọng
Cho đến khi tủ lạnh trống rỗng
Tôi cố sống nhờ an bình
Cho tới khi tôi trở thành cơn gió bất an
cho đến khi tôi không thể thở
Tôi cố ăn không khí cho đến khi
Không khí trở thành khói trong phổi tôi.
Tôi nhẩy vào đại dương
Tôi không thể bơi
Tôi bắt đầu thả trôi
Chờ một chiếc tàu
Hoặc một chiếc bè đến
Đã không đến.
Chỉ trơ thân xác tôi
Đau đớn khắp
Có sự trống rỗng
Tiếp tục trở nên lớn hơn lớn hơn
Sự trống rỗng không tin vào ý nghĩa
Hay kiếm tìm mục đích
Nhưng tin nó phải được tạo ra
Không ai đến từ những ngôi sao
Để giúp tôi
Giúp chúng ta
Và như thế chúng ta phải để cho
Người giúp đỡ lớn dậy bên trong chúng ta
Chúng ta phải thành người giúp đỡ
Chúng ta phải tạo niềm hy vọng của chính chúng ta
Làm no cơn đói
Tất cả chúng ta có là chúng ta
Tất cả chúng ta biết chắc thế.

 

_________________

Stephen John Kalinich
(Sinh tại Endicott,
New York
, America)là một nhà thơ Mỹ.
Ông cộng tác với nhiều nhạc sĩ như P.F. Sloan,
Art Munson, Kenny Hirsch, Randy Crawford,
Mary Wilson
of the The Supremes,
Odyssey
, Clifton Davis
Diana Ross.
Ông viết một số ca khúc cho ban nhạc 
The Beach Boys
hư "All I Want to Do",
"Be Still", "Little Bird" và "A Time
to Live in Dreams
" với Dennis Wilson.