POEMS

James Murphy

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 

 
 

 

 

 

 

A Singular Point of View

warm summer night
washes over skin

pillow of dawn
to lay my head

moist flesh appeases
my appetite

this is where
I lost love

 

 

Darkness

darkness
waits
the
trap
sprung

silence
slips
softly
between
tongues

 

 

Dear Whale

do not beach
yourself
upon our
rotten shore

this solid
torment of
unrelenting
happiness

that feigns
distress as it
pokes, prods
and pulses
against its
inevitable
decline

 

 

Shush,

no breeze
that breaks
the leaves
appointed
silence,
nor stirs
the stems of
spring’s
belated buds,
as sunlight
offers waves
of gold each
morning,
so love will
offer waves
of gold
each night.

 

 

Giants

she could not
wake me
as I dreamt
of tall poets
their shoulders
out of reach

 

 

 

James Murphy was born in the small
Scottish town of Lanark, but has lived
in Aberdeen for most of his working life.
He is married to Fiona, has one married
daughter Amy. His poetry ranges from
traditional metered rhyme, to the more
contemporary free verse. He has always
had a passion for the written word,
from his early days as a song writer,
to his more recent exploration of poetry,
past present and future. James is also
a certified Sci-Fi enthusiast, from the works
of Philip K. Dick, Harry Harrison and
David Gemmell. His musical influences
are as vast as they are varied. From
the likes of Tori Amos, Kate Bush,
Bob Dylan, Judy Collins, and Leonard Cohen.


 

Last modified on 01/10/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

Một Điểm Nhìn Độc Đáo

đêm hè ấm
chảy tràn trên làn da

tôi gối đầu
lên hừng đông

da thịt ẩm xoa dịu
cơn ham muốn

đây là nơi
tôi đánh mất tình yêu

 


Bóng đêm

bóngđêm
chờ
chiếc
bẫy
giăng

imlặng
trượt
dịudàng
giữa
đôimôi

 

 

Cá Voi Thân Mến

đừng lên cạn
đầm mình
trên bờ biển của chúng tôi
đà thối rữa

nỗi dằn vặt
kết khối thuần ròng này
của niềm hạnh phúc
khôn nguôi

nó giả đò
khốn quẫn
như thể nó thọc, chọc
và đập dồn dập
chống lại
cuộc suy tàn
không tránh khỏi

 

 

Hãy im lặng!

chẳng cơn gió thoảng nào
va đập
những chiếc lá
được trang bị
niềm im lặng,
cũng chẳng khuấy động
những cuống
của những chồi nở muộn
độ xuân về,
như ánh dương
hiến dâng những đợt sóng
vàng
mỗi sáng,
cũng thế tình yêu sẽ
hiến dâng những đợt sóng
vàng
mỗi đêm.

 

 

Những người khổng lồ

nàng chẳng thể
đánh thức tôi
khi tôi mơ
về những nhà thơ trác tuyệt
ngoài tầm với

 

 

 

James Murphy (tên thân mật: Jim),
nhà thơ người Xcốt-len, sinh tại Lanark,
một thị trấn nhỏ ở Xcốt-len, nhưng sống
và làm việc hầu hết thời gian ở Aberdeen,
thành phố đông dân cư thứ ba của Xcốt-len.
Ông kết hôn với bà Fiona và có một cô con gái
đã lập gia đình, tên Amy.Thơ của ông
trải rộng từ thể thơ vần luật truyền thống
tới thể thơ tự do đương đại. Ông luôn giữ
được niềm đam mê dành cho ngôn ngữ
viết, kể từ những ngày đầu khởi nghiệp
như một nhà soạn ca khúc, cho tới những
khám phá mới đây về thi ca, trong quá khứ,
hiện tại cũng như tương lai. Ông còn được
nhìn nhận là người say mê truyện khoa học
giả tưởng, của Philip K. Dick, Harry Harrison
và David Gemmell. Về âm nhạc, ông chịu
những ảnh hưởng, không những là nhiều,
mà còn là những ảnh hưởng khác nhau,
của Tori Amos, Kate Bush, Bob Dylan,
Judy Collins, và Leonard Cohen.