WINDOW BOXES – APRIL WINDS

Michael Lee Johnson
____________________________

NHỮNG HỘC HOA NGÒAI CỬA SỔ – GIÓ THÁNG TƯ

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

Window Boxes

Summer is dying into fall
the balcony flowers hear
the beginning of  night chills
white frost is surrounding
their beds like ghosts
in their flower boxes
they privately chatter,
but their talk is stammered,
stymied, and closing
with stuttering whispers.
The condo balcony
sliding window door
is poorly insulated-
a cold draft
creeps into
all the spare rooms.
I notice the chill on all of us,
place a blanket,
warmth cover us all.

-2008-

 

Những Hộc Hoa ngòai Cửa Sổ

Mùa hè đang tàn vào mùa thu
những bông hoa ngòai lan can nghe
nỗi cảm lạnh của đêm bắt đầu
tuyết trắng bao quanh
những hàng hoa như những bóng ma
trong những hộc hoa
chúng nói huyên thuyên kín đáo,
nhưng cách nói của chúng lắp bắp,
khó nghe, và chấm dứt
với những tiếng thì thầm cà lăm.
Lan can của khu nhà chung cư
cửa kính kéo
không đủ cách nhiệt –
gió lạnh lùa
len lỏi vào
khắp những căn phòng trống.
Tôi nhận ra cơn lạnh giá nơi tất cả chúng ta,
hãy đắp chăn
để sự ấm áp ấp ủ tất cả chúng ta

05-10-08

 

mm

 

April Winds

April winds persists
in doing charity work
early through
willow tree branches
melting reminisces of
snow crystals
on my balcony.
Canadian geese wait
impatiently for their
winter feeding below.
The silent sounds
they hear-
no dropping
of the seeds.

-2008-

 

Gió Tháng Tư

Gió sớm tháng Tư
kiên trì luồn qua
những cành liễu sự
tan chảy làm hồi
tưởng những tinh thể
tuyết trên ban công
của tôi Những con
ngỗng Canada
nôn nóng chờ đợt
cho ăn sau mùa
Đông ở bên dưới.
Những âm câm chúng
nghe – không một hạt
rơi.

 

 

________

Biography
Tiểu sử

________

 

 

 

Last modified on 02/22/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.