ROD STROKED SURVIVAL WITH A DEADLY HAMMER

Michael Lee Johnson
____________________________

CUỘC SỐNG ĐỤNG CUỘC ĐỜI MỘT CÚ CHÍ TỬ

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

Rod Stroked Survival with a Deadly Hammer

Rebecca fantasized that life was a lottery ticket or a pull of a lever,
that one of the bunch in her pocket was a winner or the slots were a redeemer;
but life itself was not real that was strictly for the mentally insane at the Elgin Mental Institution.
She gambled her savings away on a riverboat
stuck in mud on a riverbank, the Grand Victoria, in Elgin, Illinois.
Her bare feet were always propped up on wooden chair;
a cigarette dropped from her lips like morning fog.
She always dreamed of traveling, not nightmares.
But she couldn't overcome, overcome,
the terrorist ordeal of the German siege of Leningrad.
She was a foreigner now; she is a foreigner for good.
Her first husband died after spending a lifetime in prison
with stinging nettles in his toes and feet; the second
husband died of hunger when there were no more rats
to feed on, after many fights in prison for the last remains.
What does a poet know of suffering?
Rebecca has rod stroked survival with a deadly mallet.
She gambles nickels, dimes, quarters, tokens tossed away,
living a penniless life for grandchildren who hardly know her name.
Rebecca fantasized that life was a lottery ticket or the pull of a lever.

-2007-

 

 

Cuộc Sống Đụng Cuộc Đời Một Cú Chí Tử

Rebecca tưởng cuộc đời là một tấm vé số hay lực kéo của đòn bẩy
Rằng trong túi một trong số đồng tiền cờ bạc ả thắng hoặc những cái máy đánh bạc là kẻ cứu chuộc ả;
Nhưng cuộc đời tự nó không thực, đúng ra là cho kẻ tâm thần ở Viện Tâm Thần Elgin.
Ả đã thua hết tiền tiết kiệm nơi chiếc du thuyền trên sông
bị mắc cạn trong bùn trên bờ sông Grand Victoria, ở Elgin, Illinois.
Đôi chân trần của ả luôn luôn gác lên chiếc ghế gỗ;
điếu thuốc lá chúc xuống trên môi như sương buổi sớm mai.
Ả luôn luôn mơ đi du lịch chứ không phải những cơn ác mộng.
Nhưng ả không thể nào vượt qua, không thể nào,
kinh nghiệm ghê sợ kẻ khủng bố trong cuộc bao vây của Đức ở Leningrad.
Bây giờ ả đã là người nước ngoài; một người nước ngoài có ích.
Chồng đầu tiên của ả đã chết sau khi sống một quãng đời trong tù
vì đạp phải hạt gai châm chích những ngón và bàn chân; chồng thứ hai
chết vì đói khi không còn chuột để bồi dưỡng
sau nhiều cuộc phấn đấu vì chút phần ăn thừa cuối cùng.
Nhà thơ thì biết gì về sự khổ đau nhỉ?
Cuộc đời Rebecca đụng cuộc sống một vồ chết người.
Ả thua cạn láng từng đồng 5 xu, 10 xu, 25 xu, đồng token,
sống cuộc đời không đáng một xu vì ngay cả cháu chắt cũng không biết đến tên ả.
Rebecca tưởng cuộc đời là một tấm vé số hay lực kéo của đòn bẩy.

2007

Chú thích
one of the bunch: one of gambling chips.
token: đồng xu tròn, đổi để đánh bạc.
du thuyền trên sông thường có chỗ chơi cờ bạc.

 

 

 

_________

Biography

_________

 

Last modified on 10/29/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.