NIKKI PURRS – HARVEST TIME

Michael Lee Johnson
____________________________

NIKKI GỪ – THỜI KỲ THU HỌACH

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

MM

Nikki Purrs

Soft nursing
5 solid minutes
of purr
paws paddling
like a kayak competitor
against ripples of my
60 year old river rib cage –
I feel like a nursing mother
but I’m male and I have no nipples.
Sometimes I feel afloat.
Nikki is a little black skunk,
kitten, suckles me for milk,
or affection?
But she is 8 years old a cat.
I’m her substitute mother,
afloat in a flower bed of love,
and I give back affection
freely unlike a money exchange.
Done, I go to the kitchen, get out
Fancy Feast, gourmet salmon, shrimp,
a new work day begins.

-2007-

 

Nikki Gừ

Nâng niu nhẹ
liên tục năm phút
gừ
móng quơ
như một cuộc đua thuyền
áp vào lớp ba suờng cuộn sóng
của ông già 60 tuổi là tôi
tôi có cảm giác như một vú nuôi
nhưng tôi là đàn ông không có vú.
Đôi khi tôi cảm thấy lửng lơ
Nikki là một lòai có vú,
con mèo đen nhỏ bé, bú tôi vì sữa
hoặc vì yêu thương?
Nhưng nó là con mèo 8 tuổi.
Tôi là người đóng vai mẹ,
lửng lơ trên cái giường tình yêu,
và tôi đáp trả tình thương
thỏai mái, không giống như trao đổi tiền bạc.
Xong xuôi, tôi đi qua nhà bếp, ra ngòai
Yến tiệc Kỳ lạ, cá hồi hợp khẩu, tôm hùm,
một ngày làm việc mới bắt đầu.

 

MM

 
Harvest Time

A Métis lady, drunk –
hands blanketed as in prayer,
over a large, brown fruit basket
naked of fruit, no vine, no vineyard
inside approaches the Edmonton,
Alberta adoption agency.
There are only spirit gods
inside her empty purse.

Inside the basket, an infant,
restrained from life,
with a fruity winesap apple
wedged like a teaspoon
of autumn sun
inside its mouth.
A shallow pool of tears
mounts in native blue eyes.
Snuffling, the mother offers
a slim smile, turns away.
She slithers voyeuristically
through near slum streets
and alleyways,
looking for drinking buddies
to share a hefty pint
of applejack wine.

-2007-
(Revised 04-07-11) 

 

Thời Kỳ Thu Họach

Một người đàn bà da đỏ thuộc bộ lạc Métis, say rượu -
hai cánh tay ôm chòang qua, như cầu nguyện,
một cái thúng đựng trái cây màu nâu,
không có trái cây, nho, vườn nho
bên trong, bà tới gần Edmonton,
cơ quan nhận con nuôi Alberta.
Chỉ có tinh thần những vị thần
bên trong cái ví rỗng không của bà.

Ở bên trong cái thúng, một trẻ sơ sinh,
kiềm giữ đời sống,
với một trái táo hiệu wine sap
chêm giống như một muỗng
nắng thu
trong miệng.
Một hồ cạn nước mắt
dâng lên trong đôi mắt xanh bẩm sinh.
Khò khè, người mẹ tỏ
một nụ cười nhỏ nhoi, ngỏanh mặt.
Bà trườn đi một cách tò mò
xuyên qua gần những con đường khu nhà ổ chuột,
và những ngõ hẻm,
tìm kiến những người bạn nhậu
để chia sẻ một cối nặng
rượu táo.

 

 

_________

Biography

_________

 

Last modified on 01/14/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.