MOTHER, EDITH, AT 98

Michael Lee Johnson
__________________________

MẸ, EDITH, LÚC 98

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

 

Edith, in this nursing home
blinded with macular degeneration,
I come to you with your blurry
eyes, crystal sharp mind,
your countenance of grace-
as yesterday's winds
I have chosen to consume you
and take you away.

"Oh, where did Jesus disappear
to”, she murmured,
over and over again,
in a low voice
dripping words
like a leaking faucet:
"Oh, there He is my
Angel of the coming."

-2007-

 

 


________

Biography
Tiểu sử

________

 

 

Last modified on 07/29/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edit, trong viện dưỡng lão này
bị mù vì thoái hóa võng mạc,
Thần Chết đến với mẹ bất chấp đôi mắt
mẹ lòa, trí óc minh mẫn,
vẻ mặt yêu kiều của mẹ –
như những cơn gió ngày qua
Thần Chết đã chọn hỏa táng
và mang mẹ đi.

“Ôi, Giêsu đã biến
đi đâu”, mẹ thì thầm
lập lại nhiều lần,
thì thào
chữ còn chữ mất
như vòi nước nhỏ giọt:
“Ôi, kìa Ngài là thiên
thần của tôi đang đến.”

 

Chú thích
I (Tôi) ở đây là thần chết (Angel of Death) hoặc Jesus.