MANIC IS THE DARK NIGHT

Michael Lee Johnson
____________________________

ĐÊM TỐI CUỒNG CẢM

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

MANIC IS THE DARK NIGHT

Deep into the forest
the trees have turned
black, and the sun
has disappeared in
the distance beneath
the earth line, leaving
the sky a palette of grays
sheltering the pine trees
with pitch-tar shadows.
It is here in this black
and sky gray the mind
turns psycho
tosses norms and pathos
into a ground cellar of hell,
tosses words out through the teeth.
“Don’t smile or act funny,
try to be cute with me;
how can I help you today
out of your depression?”
I fell jubilant, I feel over the moon
with euphoric gaiety.
Damn I just feel happy!
Back into the wood of somberness
back into the twigs,
sedated  the psychiatrist
scribbles, notes, nonsense on a pad of yellow paper:
“mania, oh yes, mania, I prescribe
lithium, do I need to call the police?”
No sir, back into the dark woods I go.
Controlled, to get my meds.
Twist and rearrange my smile,
crooked, to fit the immediate need.
Deep in my forest
the trees have turned black again.
To satisfy the conveyer.
The Lord of the dark wood.

-2007-

 

ĐÊM TỐI CUỒNG CẢM

Sâu trong cánh rừng
cây cối chuyển thành
màu đen, và mặt trời
biến mất ở xa
dưới đường chân trời
để lại bầu trời một mảng màu xám
bao phủ những cây thông
với những vùng tối đen đặc.
Ở đây, trong màu đen
và màu xám của bầu trời
tâm trí trở nên điên rồ
ném những chuẩn mực và tính bi tráng
vào đáy hầm địa ngục
ném những lời nói qua kẽ răng.
“Đừng cười hoặc hành động dở hơi
cố trở nên khôn khéo;
làm sao tôi có thể giúp bạn
ra khỏi nỗi sầu muộn hôm nay?”
Tôi cảm thấy sung sướng, như ở trên mặt trăng
với niềm vui tươi hớn hở.
Khỉ thật, tôi quả cảm thấy hạnh phúc!
Trở lại khu rừng ảm đạm
trở lại những nhánh cây non,
nhà tâm thần học cho thuốc an thần
nguệch ngọac, ghi chú, lời vô nghĩa trên mảnh giấy màu vàng:
“chứng cuồng cảm, ồ vâng, chứng cuồng cảm, tôi kê toa
thuốc lithium, tôi có cần gọi cảnh sát?”
Không, thưa ông, tôi trở lại những khu rừng tối ám.
Kiểm tra, để lấy thuốc.
Xoắn và bố trí lại nụ cười
đã bị uốn cong, để thích hợp với nhu cầu ngay tức khắc.
Sâu trong cách rừng của tôi
cây cối trở nên đen tối lần nữa.
Để vừa lòng người đưa tin
vị chúa tể của khu rừng tối ám.

 

 

_________

Biography

_________

 

Last modified on 10/29/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.