INDOLENT SUN

Michael Lee Johnson
____________________________

MẶT TRỜI BIẾNG NHÁC

Translated into Vietnamese by KI

mm

 

 
 

 

 

 

 

INDOLENT SUN

In early March
an indolent sun
persists in tossing
volunteer rays of
soft flickering sun silk
through dark desolate
willow tree branches
melting remnants
of snow diamond crystals
from weathered wooden planks
on my balcony.
I’m starting to think life
is an adjective exaggerated
by the sway of seasons.
It’s normal feeding time.
Below two floors
wild Canadian geese –
wait impatiently
for the tossing of morning feed;
the silent sound they hear –
no dropping of the seed.

– 2008 –

 


________

Biography
Tiểu sử

________

 

 

Last modified on 10/03/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

MẶT TRỜI BIẾNG NHÁC

Đầu tháng ba mặt trời
biếng nhác dai dẳng ném
những tia nắng như tơ
lung linh qua những cành
liễu rũ hoang liêu làm
tan chảy lớp tuyết còn
sót lại lóng lánh kim
cương nơi những thanh gỗ
nằm phơi sương trên ban
công. Tôi bắt đầu ngẫm
ra cuộc đời như một
tính từ quá mức bởi
tác động của bốn mùa.
Đây là lúc của bữa
ăn bình thường. Bên dưới
hai tầng lầu những con
ngỗng hoang canada
kiên nhẫn chờ thức ăn
buổi sáng được ném xuống;
chúng lắng nghe âm câm –
không có hột nào rơi.