HARVEST TIME

Michael Lee Johnson
____________________________

THỜI KỲ THU HỌACH

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

Harvest Time

A Métis lady, drunk -
hands blanketed as in prayer,
over a large, brown fruit basket
naked of fruit, no vine, no vineyard
inside approaches the Edmonton,
Alberta adoption agency.
There are only spirit gods
inside her empty purse.

Inside the basket, an infant,
restrained from life,
with a fruity winesap apple
wedged like a teaspoon
of autumn sun
inside its mouth.
A shallow pool of tears
mounts in native blue eyes.
Snuffling, the mother offers
a slim smile, turns away.
She slithers voyeuristically
through near slum streets
and alleyways,
looking for drinking buddies
to share a hefty pint
of applejack wine.

-2007-
(Revised 04-07-11) 

 

Thời Kỳ Thu Họach

Một người đàn bà da đỏ thuộc bộ lạc Métis, say rượu -
hai cánh tay ôm chòang qua, như cầu nguyện,
một cái thúng đựng trái cây màu nâu,
không có trái cây, nho, vườn nho
bên trong, bà tới gần Edmonton,
cơ quan nhận con nuôi Alberta.
Chỉ có tinh thần những vị thần
bên trong cái ví rỗng không của bà.

Ở bên trong cái thúng, một trẻ sơ sinh,
kiềm giữ đời sống,
với một trái táo hiệu wine sap
chêm giống như một muỗng
nắng thu
trong miệng.
Một hồ cạn nước mắt
dâng lên trong đôi mắt xanh bẩm sinh.
Khò khè, người mẹ tỏ
một nụ cười nhỏ nhoi, ngỏanh mặt.
Bà trườn đi một cách tò mò
xuyên qua gần những con đường khu nhà ổ chuột,
và những ngõ hẻm,
tìm kiến những người bạn nhậu
để chia sẻ một cối nặng
rượu táo.

 

 

 

Last modified on 08/09/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.