GINGERBREAD LADY
(Version 2)

Michael Lee Johnson
_________________________

PHU NHÂN BÁNH QUI GỪNG

Translated by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

Gingerbread Lady
(Version 2)

Gingerbread lady,
no sugar or cinnamon spice;
years ago arthritis and senility took their toll.
Crippled mind moves in then out, like an old sexual adventure
blurred in an imagination of fingertip thoughts.
Who remembers the characters?
There was George, her lover, near the bridge at the Chicago River:
she missed his funeral; her friends were there.
She always made feather-light of people dwelling on death,
but black and white she remembers well.
The past is the present; the present is forgotten.
Who remembers Gingerbread Lady?
Sometimes lazy-time tea with a twist of lime,
sometimes drunken-time screwdriver twist with clarity.
She walks in scandals; sometimes she walks in soft night shoes.

Her live-in maid smirked as Gingerbread Lady gummed her food,
false teeth forgotten in a custom-imprinted cup
with water, vinegar, and ginger.
The maid died.  Gingerbread Lady looks for a new maid.
Years ago, arthritis and senility took their toll.
Yesterday, a new maid walked into the nursing home.
Ginger forgot to rise out of bed;
no sugar, or cinnamon toast.

-2008-

________________________________________________________

 

Phu Nhân Bánh Qui Gừng
(phiên bản 2)

Phu nhân Bánh Qui Gừng,
không đường hoặc quế gia vị;
từ nhiều năm trước bệnh viêm khớp và lão suy đã tàn phá cơ thể.
Tâm trí tàn tật vào rồi ra khỏi đầu óc, như cuộc phiêu lưu tình dục xưa
nhạt nhòa trong trí tưởng đầy những ý nghĩ cận kề.
Ai còn tưởng nhớ những con người ấy?
Từng có George, người tình của phu nhân, gần cầu trên sông Chicago:
phu nhân lỡ dịp dự tang lễ ông; còn bạn bè phu nhân lại có mặt.
Phu nhân chẳng hề nghĩ nghiêm túc về những người quá ưu tư về cái chết,
nhưng biện biệt rạch ròi giữa sống và chết thì phu nhân hằng ghi nhớ.
Quá khứ là hiện tại; nhưng hiện tại bị quên lãng.
Ai còn tưởng nhớ Phu Nhân Bánh Qui Gừng?
Đôi khi tuần trà lúc biếng nhác có kèm lát chanh,
đôi khi tuần trà lúc túy lúy kèm hoang tưởng pha trộn lòng nhân hậu [*].
Phu nhân sa vào những vụ tai tiếng; đôi khi phu nhân đi giày đêm gót mềm.

Bà giúp việc ở chung nở nụ cười kiêu kì của kẻ còn răng khi Phu Nhân Bánh Qui Gừng nhai đồ ăn bằng lợi,
hai hàm răng giả bỏ quên trong li có in tên chủ sở hữu răng giả
trong li chứa nước, giấm và gừng.
Bà giúp việc qua đời. Phu Nhân Bánh Qui Gừng tìm người giúp việc mới.
Từ nhiều năm trước bệnh viêm khớp và lão suy đã tàn phá cơ thể.
Hôm qua, bà giúp việc mới bước vào nhà dưỡng lão.
Gừng quên ra khỏi giường;
không đường, hoặc bánh mì nướng tẩm quế.

______________________

Chú thích
[*] Sometimes lazy-time tea with a twist of lime,
with a twist of lime = với / thêm một lát chanh vắt vào
screwdriver twist with charity (trong email gửi người dịch, tác giả dùng chữ charity, không phải clarity)
screwdriver = thức uống gồm vodka pha với orange juice
screwdriver twist with charity = vodka + orange juice + charity “vắt” thêm vào
(trong email tác giả giải thích screwdriver twist with charity là "crazy thinking and donating to charity").

 

__

Bio
Tiểu sử
__

 

Last modified on 03/12/2009 8:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.