ELECTRIC IN THE SUN

Michael Lee Johnson
____________________________

ĐIỆN TRONG ÁNH NẮNG MẶT TRỜI

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

 

Electric In The Sun

I’m electric in the spring sun
nomad in the summer dust
my lantern burns
without fuel,
I lie in the deep grass
with microphones tossed
over my ears
and feel like I’m on a high
psychedelic
blue-green grass
pink sunglasses in my left hand,
teeth pearly white ivory tusks,
muscle tee shirt, with brown sash
from shoulder to hip,
crazy beads around my neck
yellow-orange shaped like
candy corn
life is but a blitz,
I’m electric in the sun,
and there is no cell phone
by my side.

-2008-

 

 

Điện Trong Ánh Nắng Mặt Trời

Tôi là điện trong ánh nắng mùa Xuân
kẻ du mục trong lớp bụi mùa Hạ
cái lồng đèn của tôi cháy
không nhiên liệu
tôi nằm sâu trong cỏ
với micro văng
khỏi tai
và cảm thấy đang ở trên cao
có ảo giác
cỏ xanh đậm nhạt
cặp kính mát màu hồng trong tay trái
hàm răng là những chiếc nanh bằng ngà trắng lấp lánh
áo sơ mi chật bó hằn cơ bắp, với khăn quàng nâu
từ vai tới hông
chuỗi hạt rồ dại quanh cổ
màu vàng cam hình dạng
kẹo hạt bắp
cuộc đời chỉ là một cú chớp
tôi là điện trong ánh nắng mùa Xuân
và không có điện thoại di động
kề bên. 

 

__

Bio
Tiểu sử
__

 

 

Last modified on 09/12/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.