CHARLEY PLAY A TUNE
(Version 2)

Michael Lee Johnson
____________________________

CHARLEY CHƠI MỘT ĐIỆU NHẠC

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

Crippled, in Chicago,
with arthritis
and Alzheimer's,
in a dark rented room,
Charley plays
melancholic melodies
on a dust filled
harmonica he
found  abandoned
on a playground of sand
years ago by a handful of children
playing on monkey bars.
He now goes to the bathroom on occasion,
relieving himself takes forever; he feeds
the cat when
he doesn't forget where the food is stashed at.
He hears bedlam when he buys fish at
the local market
and the skeleton bones of the fish show through.
He lies on his back riddled with pain,
pine cones fill his pillows and mattress;
praying to Jesus and rubbing his rosary beads
Charley blows tunes out his
celestial instrument
notes float through the open window
touch the nose of summer clouds.
Charley overtakes himself with grief
and is ecstatically alone.
Charley plays a solo tune.

2007


________

Biography
Tiểu sử

________

 

 

Last modified on 01/14/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàn tật, ở Chicago,
với bệnh viêm khớp
và bệnh Alzheimer,
trong căn phòng thuê tối ám,
Charley chơi
những giai điệu u sầu
trên chiếc khẩu cầm
đầy bụi bám
ông tìm thấy bỏ quên
trên sân chơi nền cát
nhiều năm trước bởi đám trẻ
chơi trò đu bám những thanh ngang bắc trên các cột chôn
nhảy nhót như khỉ.
Giờ đây chỉ thỉnh thoảng ông mới vào phòng tắm,
tống khứ các chất thải trong người, rất lâu rất lâu;
ông cho con mèo ăn
khi ông không quên, rằng đã cất giấu thức ăn nơi đâu.
Ông nghe thấy tiếng huyên náo khi ông mua cá
ở chợ nội hạt
bộ xương cá bên trong lộ rõ.
Ông nằm ngửa lưng đau rần khắp,
gối và nệm nhồi đầy những trái thông khô;
ông cầu nguyện Chúa Giê-su và tay lần tràng hạt
Charley thổi những điệu nhạc
từ nhạc cụ thần thánh của ông
những nốt nhạc bay trôi khỏi khung cửa sổ mở
chạm hẳn vào những đám mây mùa hạ.
Nỗi sầu khổ ập tới ông
và Charley ngây ngất, một mình.
Charley độc tấu một điệu nhạc.