A PATCH OF GREEN – WINDOW BOXES

Michael Lee Johnson
____________________________

MỘT MẢNG XANH – NHỮNG Ô CỬA

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

A PATCH OF GREEN

A four way traffic stop,
a patch of green turf
squared-off in the median,
where a blackbird pecks
for a worm box-lunch,
goes unnoticed,
rush hour traffic
passes by,
another day.

-2008-

 

 

WINDOW BOXES

Summer is dying into fall
the balcony flowers hear
the beginning of  night chills
white frost is surrounding
their beds like ghosts
in their flower boxes
they privately chatter,
but their talk is stammered,
stymied, and closing
with stuttering whispers.
The condo balcony
sliding window door
is poorly insulated –
a cold draft
creeps into
all the spare rooms.
I notice the chill on all of us,
place a blanket,
warmth cover us all.

-2008-

 

_________

Biography

_________

 

Last modified on 06/08/2011 – 8:00 PM © 2004 –2011 www.thotanhinhthuc.org.

 

 

 

 

 

 

MỘT MẢNG XANH

Ngã tư có bảng dừng,
một mảng cỏ xanh
vuông vắn giữa những ngả đường,
nơi con sáo mổ
một con sâu dành cho bữa ăn trưa,
bay đi đâu không biết,
giờ kẹt xe
qua đi,
một ngày khác.

-2008-

 

 

NHỮNG Ô CỬA

Mùa hè đang tàn vào mùa thu
những bông hoa ngòai lan can nghe
nỗi cảm lạnh của đêm bắt đầu
tuyết trắng bao quanh
những hàng hoa như những bóng ma
trong những chậu hoa
chúng nói huyên thuyên kín đáo,
nhưng cách nói của chúng lắp bắp,
khó nghe, và chấm dứt
với những tiếng thì thầm cà lăm.
Lan can của khu nhà chung cư
cửa kính kéo
không đủ cách nhiệt –
gió lạnh lùa
len lỏi vào
khắp những căn phòng trống.
Tôi nhận ra cơn lạnh giá nơi tất cả chúng ta,
hãy đắp chăn,
để sự ấm áp ấp ủ tất cả chúng ta.

-2008-