WORDS FROM THE BOOK OF SERENITY

James Murphy
____________________________

NHỮNG LỜI TRÍCH DẪN TỪ CUỐN SÁCH VỀ SỰ THANH THẢN

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

Perhaps the phrasing of the lie
Was not the full extent
Of where the circumstances led
Where purity was sent

But cast an eye of perfect scorn
Your scrutiny entwined
In reefs of everlasting love
And poetry unsigned

It’s not the art of sanity
Transgressed upon my part
But merely sensibility
Refusing to take heart

And if I’ve used this line before
Forgive the old cliché
That drips soft from my silver tongue
Unhidden but betrayed

So ask the critics as they fall
Upon my book of lies
What deeds of mediocrity
Did each verse plagiarise

Yet if I stand accused of hope
I’ll solemnly declare
That truth was always spoken of
With no poetic flair

 

 

 

James Murphy was born in the small
Scottish town of Lanark, but has lived
in Aberdeen for most of his working life.
He is married to Fiona, has one married
daughter Amy. His poetry ranges from
traditional metered rhyme, to the more
contemporary free verse. He has always
had a passion for the written word,
from his early days as a song writer,
to his more recent exploration of poetry,
past present and future. James is also
a certified Sci-Fi enthusiast, from the works
of Philip K. Dick, Harry Harrison and
David Gemmell. His musical influences
are as vast as they are varied. From
the likes of Tori Amos, Kate Bush,
Bob Dylan, Judy Collins, and Leonard Cohen.


 

Last modified on 02/14/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

Có lẽ cách diễn tả điều dối trá
Chưa hoàn toàn đầy đủ
Về nơi mà những tình huống dẫn tới
Nơi mà sự thanh khiết được gửi tới

Nhưng hãy liếc nhìn đầy khinh miệt
Sự xem xét lĩ lưỡng của bạn đã kết bện
Những nút thắt chặt của tình yêu đời đời
Và thơ không ghi tên tác giả

Không phải là nghệ thuật của sự minh mẫn
Bị vi phạm về phần tôi
Mà chỉ là sự nhạy cảm
Từ khước tin yêu

Và nếu tôi từng sử dụng câu thơ này trước đây
Xin thứ lỗi cho lời sáo mòn cũ rích
Nhẹ nhỏ giọt từ lưỡi tôi dẻo quẹo hùng hồn
Không che giấu nhưng phản bội

Vậy hãy hỏi những nhà phê bình
Tình cờ vớ được cuốn sách của tôi đầy những lời dối trá
Rằng mỗi câu thơ đạo tặc
Đã làm được những kì tích tầm thường nào

Tuy nhiên nếu tôi bị kết tội vì đã hi vọng
Tôi sẽ long trọng tuyên bố
Rằng sự thật luôn được nói ra
Mà chẳng cần năng khiếu thi ca.

 

 

 

James Murphy (tên thân mật: Jim),
nhà thơ người Xcốt-len, sinh tại Lanark,
một thị trấn nhỏ ở Xcốt-len, nhưng sống
và làm việc hầu hết thời gian ở Aberdeen,
thành phố đông dân cư thứ ba của Xcốt-len.
Ông kết hôn với bà Fiona và có một cô con gái
đã lập gia đình, tên Amy.Thơ của ông
trải rộng từ thể thơ vần luật truyền thống
tới thể thơ tự do đương đại. Ông luôn giữ
được niềm đam mê dành cho ngôn ngữ
viết, kể từ những ngày đầu khởi nghiệp
như một nhà soạn ca khúc, cho tới những
khám phá mới đây về thi ca, trong quá khứ,
hiện tại cũng như tương lai. Ông còn được
nhìn nhận là người say mê truyện khoa học
giả tưởng, của Philip K. Dick, Harry Harrison
và David Gemmell. Về âm nhạc, ông chịu
những ảnh hưởng, không những là nhiều,
mà còn là những ảnh hưởng khác nhau,
của Tori Amos, Kate Bush, Bob Dylan,
Judy Collins, và Leonard Cohen.