SCATTER MY ASHES

James Murphy
____________________________

HÃY RẢI TRO CỐT CỦA TÔI

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

SCATTER MY ASHES

Scatter my ashes
when ravens decree
that time is an oracle
perched on a tree
whose branches will fester
one warm afternoon
so praised by the sun
but denied by the moon

 

 

 

 

James Murphy was born in the small
Scottish town of Lanark, but has lived
in Aberdeen for most of his working life.
He is married to Fiona, has one married
daughter Amy. His poetry ranges from
traditional metered rhyme, to the more
contemporary free verse. He has always
had a passion for the written word,
from his early days as a song writer,
to his more recent exploration of poetry,
past present and future. James is also
a certified Sci-Fi enthusiast, from the works
of Philip K. Dick, Harry Harrison and
David Gemmell. His musical influences
are as vast as they are varied. From
the likes of Tori Amos, Kate Bush,
Bob Dylan, Judy Collins, and Leonard Cohen.


 

Last modified on 06/20/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

HÃY RẢI TRO CỐT CỦA TÔI

Hãy rải tro cốt của tôi
khi lũ quạ tuyên bố
rằng thời gian là kẻ tiên tri
đậu trên cây
mà nhánh sẽ làm xưng tấy
một buổi trưa ấm áp
được ca tụng bởi mặt trời
nhưng bị phủ nhận bởi mặt trăng

 

 

 

 

James Murphy (tên thân mật: Jim),
nhà thơ người Xcốt-len, sinh tại Lanark,
một thị trấn nhỏ ở Xcốt-len, nhưng sống
và làm việc hầu hết thời gian ở Aberdeen,
thành phố đông dân cư thứ ba của Xcốt-len.
Ông kết hôn với bà Fiona và có một cô con gái
đã lập gia đình, tên Amy.Thơ của ông
trải rộng từ thể thơ vần luật truyền thống
tới thể thơ tự do đương đại. Ông luôn giữ
được niềm đam mê dành cho ngôn ngữ
viết, kể từ những ngày đầu khởi nghiệp
như một nhà soạn ca khúc, cho tới những
khám phá mới đây về thi ca, trong quá khứ,
hiện tại cũng như tương lai. Ông còn được
nhìn nhận là người say mê truyện khoa học
giả tưởng, của Philip K. Dick, Harry Harrison
và David Gemmell. Về âm nhạc, ông chịu
những ảnh hưởng, không những là nhiều,
mà còn là những ảnh hưởng khác nhau,
của Tori Amos, Kate Bush, Bob Dylan,
Judy Collins, và Leonard Cohen.