ONE HUNDRED AND SIXTY SYLLABLES

James Murphy
____________________________

MỘT TRĂM SÁIU MƯƠI ÂM TIẾT

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 

 
 

 

 

 

 

Gather the roses I plucked from your sin
Careful the thorns that will bloody your skin
Place them in vases with water and wine
Tie them with beauty and feed them with time

Forsake the words that were highlighted red
Erase forever that stain on our bed
True that I held you in passion and pain
Sure of the sweat that would follow again

Empty the vials where we brewed up the dark
Grind up the glass so it won’t leave a mark
Scrub all the floors where the evidence lay
No one will know that we left it this way

Ponder the needs of the next who will come
Line up his heart in the sights of your gun
Write it all up in your poetry book
Just like they taught in the classes you took

 

 

 

James Murphy was born in the small
Scottish town of Lanark, but has lived
in Aberdeen for most of his working life.
He is married to Fiona, has one married
daughter Amy. His poetry ranges from
traditional metered rhyme, to the more
contemporary free verse. He has always
had a passion for the written word,
from his early days as a song writer,
to his more recent exploration of poetry,
past present and future. James is also
a certified Sci-Fi enthusiast, from the works
of Philip K. Dick, Harry Harrison and
David Gemmell. His musical influences
are as vast as they are varied. From
the likes of Tori Amos, Kate Bush,
Bob Dylan, Judy Collins, and Leonard Cohen.


 

Last modified on 01/22/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

Gom những đóa hồng ta ngắt từ tội lỗi của em
Cẩn thận gai sẽ làm da em chảy máu
Cắm chúng vào bình chứa nước và rượu
Bó chúng bằng vẻ đẹp và nuôi trồng chúng bằng thời gian

Từ bỏ những từ được gạch đỏ
Bôi xóa vĩnh viễn vết nhơ trên giường chúng ta
Đúng là ta đã cầm giữ em trong đam mê và đau đớn
Hẳn là mồ hôi còn tuôn theo

Uống cạn những lọ nhỏ đựng bóng đêm mà chúng ta đã pha chế
Nghiền nát li thủy tinh để không còn dấu vết
Cọ rửa khắp sàn nhà nơi đầy chứng tích
Sẽ chẳng ai hay rằng chúng ta để lại như thế

Cân nhắc những nhu cầu của người kế tiếp sẽ tới
Hãy ngắm thẳng tim hắn đúng tầm đạn đạo của khẩu súng của em
Viết chi tiết mọi thứ đó trong tập thơ của em
Hệt như cách họ dạy em trong những lớp em theo học.

 

 

 

 

James Murphy (tên thân mật: Jim),
nhà thơ người Xcốt-len, sinh tại Lanark,
một thị trấn nhỏ ở Xcốt-len, nhưng sống
và làm việc hầu hết thời gian ở Aberdeen,
thành phố đông dân cư thứ ba của Xcốt-len.
Ông kết hôn với bà Fiona và có một cô con gái
đã lập gia đình, tên Amy.Thơ của ông
trải rộng từ thể thơ vần luật truyền thống
tới thể thơ tự do đương đại. Ông luôn giữ
được niềm đam mê dành cho ngôn ngữ
viết, kể từ những ngày đầu khởi nghiệp
như một nhà soạn ca khúc, cho tới những
khám phá mới đây về thi ca, trong quá khứ,
hiện tại cũng như tương lai. Ông còn được
nhìn nhận là người say mê truyện khoa học
giả tưởng, của Philip K. Dick, Harry Harrison
và David Gemmell. Về âm nhạc, ông chịu
những ảnh hưởng, không những là nhiều,
mà còn là những ảnh hưởng khác nhau,
của Tori Amos, Kate Bush, Bob Dylan,
Judy Collins, và Leonard Cohen.