OBSERVANCE

METROPOLIS

James Murphy
____________________________

NGHI THỨC

THỦ PHỦ

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

OBSERVANCE

the more
I write
the less
I become

words slip
unrefined
from frail
imagination
flowers unfurl
to be molested
for literary beauty

and lovers caress
for the pleasure
of a dirty old
poet

Monday, March 15, 2010

 

NGHI THỨC

càng
viết
tôi càng
nhỏ lại

những từ trôi tuột
chẳng hề được trau chuốt
từ trí tưởng tượng
nhợt nhạt
những đóa hoa
bung cánh
để bị xâm hại tình dục
cho cái đẹp văn học

và những tình nhân vuốt ve
cho lạc thú
của một lão
thi sĩ
già dê

 

 

 

mm

 

METROPOLIS

They want my precious metal for
For an effigy that’s planned
To stand upon a burning hill
Then name it as a brand
For every fear that’s packaged up
And labelled as control
To bless the population with
The freedoms that they sold

 Thursday, April 08, 2010

 

THỦ PHỦ

Chúng muốn đoạt những quí kim của tôi
Để dựng một tượng được lên kế hoạch
Đặt trên một ngọn đồi cháy rực
Rồi đặt tên nó như một nhãn hiệu [*]
Của mọi nỗi sợ được đóng gói
Và dán nhãn đã kiểm
Để chúc phúc dân chúng với
Những tự do mà chúng đã bán đi.

[*] a brand còn có nghĩa là vết nhục, ô nhục (a mark of disgrace or shame)

 

 

James Murphy was born in the small Scottish town of Lanark, but has lived in Aberdeen for most of his working life. He is married to Fiona, has one married daughter Amy. His poetry ranges from traditional metered rhyme, to the more contemporary free verse. He has always had a passion for the written word, from his early days as a song writer, to his more recent exploration of poetry, past present and future. James is also a certified Sci-Fi enthusiast, from the works of Philip K. Dick, Harry Harrison and David Gemmell. His musical influences are as vast as they are varied. From the likes of Tori Amos, Kate Bush, Bob Dylan, Judy Collins, and Leonard Cohen.

 

James Murphy (tên thân mật: Jim), nhà thơ người Xcốt-len, sinh tại Lanark, một thị trấn nhỏ ở Xcốt-len, nhưng sống và làm việc hầu hết thời gian ở Aberdeen, thành phố đông dân cư thứ ba của Xcốt-len. Ông kết hôn với bà Fiona và có một cô con gái đã lập gia đình, tên Amy. Thơ của ông trải rộng từ thể thơ vần luật truyền thống tới thể thơ tự do đương đại. Ông luôn giữ được niềm đam mê dành cho ngôn ngữ viết, kể từ những ngày đầu khởi nghiệp như một nhà soạn ca khúc, cho tới những khám phá mới đây về thi ca, trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Ông còn được nhìn nhận là người say mê truyện khoa học giả tưởng, của Philip K. Dick, Harry Harrison và David Gemmell. Về âm nhạc, ông chịu những ảnh hưởng, không những là nhiều, mà còn là những ảnh hưởng khác nhau, của Tori Amos, Kate Bush, Bob Dylan, Judy Collins, và Leonard Cohen.

 

 

Last modified on 10/22/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC